Systemutvecklare

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning
Kundens utveckling av modeller sker både i internationella konsortier och internt. Modellutvecklingen är forsknings- och beräkningstungt och de använder superdatorer där Fortran i praktiken fortfarande är standard. Modellutvecklingen sker löpande under långa livscykler på 20 till 40 år och kod byggs på. Det gör att programmeringsspråk som används kan tyckas udda och spretande, detta pga. samarbeten mellan många olika institut.
 
Data samlas in från egna observationsnät samt från andra nationella och internationella aktörer vilket gör att data levereras och/eller hämtas i en mängd olika format och från olika plattformar. Data bearbetas och omvandlas till ett enhetligt format som sedan laddas upp i databaser och filarkiv. Data levereras även i olika format och leveranssätt enligt nationella och internationella överenskommelser.
 
Uppdraget i projektet är bland annat att förvalta och till viss del vidareutveckla den del av projektet som kunden har ansvar för. I det uppdraget ingår också ett antal utlandsresor varje år för att samverka med andra parter inom projektet. Flera av kundens olika team arbetar i olika delar av ovan nämnda insamlings-, lagrings- och distributionskedja. Förutom uppdraget med datavärdskapet, finns behov av resurser för att stärka upp utvecklingen och förvaltningen av denna distributionskedjan.
 
Kunden söker därför en konsult med kompetens i systemutveckling och med erfarenhet av internationellt samarbete. Du ska ha erfarenhet inom systemutveckling och vara väl insatt i datainsamling av stora griddade datamängder i internationella projekt. Du ska ha god kompetens i gränslandet mellan systemutveckling och modellutveckling och ha förståelse för dessa båda världar. Du bör även vara familjär med oceanografiska och meteorologiska begrepp och format.
 
Uppdraget innebär även att parallellt med ovan nämnda arbetsuppgifter stötta kundens olika team under kortare eller längre perioder beroende på var behovet är störst, för att stärka upp utvecklingen och förvaltningen av deras insamlings-, lagrings- och distributionskedja.
 
Skallkrav:
 • Kompetensnivå 4
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av datautbyte i större sammanslutningar så som konsortier, koncerner m.m. Dvs. du ska både förstå och ha erfarenhet av arbetsrutiner i den typen internationella projekt, såväl tekniskt som kulturellt
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att skriva kod och hantera system som läser och genererar griddade data och metadata i Netcdf-format
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att jobba i Linux-miljö och där ha god kunskap i att kunna leverera, installera och övervaka applikationer
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av Perl
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av Python
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av Java
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att utveckla driftsäkra system med höga krav på tillgänglighet, 24/7/365 samt prestanda
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av att använda Thredds för att skära i Netcdf-data
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av Fortran
Börkrav:
 • Minst två års arbetslivserfarenhet av relationsdatabas, exempelvis PostgreSQL
 • Kunskap om och förstå meteorologiska begrepp
 • Kunskap om och förstå oceanografiska begrepp
Java
SQL
Fortran
Python
Linux
Perl
PostgreSQL
Drift
Systemutveckling
Databaser
Programmering
 Norrköping, Östergötlands län
Duration
01/01/2024 - 31/12/2024