Projektledare

Management & Strategi
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att jobba som projektledare för ett projekt inom ett program i myndighetens HR-organisation. Projektet kommer gå igenom två övergripande etapper där den första innebär en upphandling av rese-system och där den andra innebär en implementation och införande av vinnande system. Projektledaren har det taktiska ansvaret att planera, organisera, rapportera och leda uppdraget enligt projektets direktiv och mot projektets målsättningar. Projektledaren kommer även att behöva kavla upp ärmarna och bidra till det operativa arbetet inom projektets ramar. En viktig aspekt är att vara nära den linjeverksamhet som projektet berör och vara ledande i det förändringsarbete som verksamheten behöver genomgå för att projektet ska lyckas från ax till limpa. Det görs genom en nära dialog med linjechefer och mottagare av projektets leveranser. Projektledaren kommer att få vara nära sakkompetens på myndighetens HR-avdelning och IT-avdelning.

Myndigheten efterfrågar också en domänkunskap om rese-system, vilka lösningar som finns ute på marknaden och vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat införande av rese- system i en stor och komplex organisation som myndigheten är. Projektledaren förväntas vara rådgivande om relevanta domänfrågor och hur myndigheten kan utveckla processer, rutiner, regelverk m.m. för att stärka effekterna av projektet.

I projektets första etapp, upphandling, kommer ansvaret präglas av:
 • Planläggning enligt projektets direktiv
 • Bemanna projektgruppen inkl. kompetenssäkring och delegering av ansvar
 • Stödja upphandling genom
 • Tolka krav och kravuppfyllnad
– Utvärdering och tilldelningsbeslut
– Avtalsförhandling
Följa upp utfall och rapportera till styrgrupp

I projektets andra etapp, implementation, kommer ansvaret präglas av ett klassiskt systeminförande med motsvarande förändring i linjeverksamheten:
 • Planläggning enligt projektets direktiv
 • Bemanna projektgruppen inkl. kompetenssäkring och delegering av ansvar
 • Leda projektgruppen enligt plan mot projektets mål
 • Förankra projektet i organisationen
 • Styra leverantören i enlighet med avtal och krav
 • Säkerställa kvalitetssäkring av leverantörens leveranser
 • Delta i förändringsledning i mottagande organisation
 • Överlämning till förvaltning
 • Följa upp utfall och rapportera till styrgrupp
Arbetet bedrivs i nära samarbete och samförstånd med uppdragets övriga resurser, sakkunniga, externa arkitekter och chefer. Utöver detta ingår även att samverka med andra ledande förmågor på enheten för att utbyta erfarenhet och kunskap inom sin domän.

Skallkrav:
 • Minst 5 års erfarenhet av att leda projekt i stora organisationer större än 500 medarbetare
 • Minst 5 års erfarenhet av att projektleda implementation och införande av system
 • Minst 3 års erfarenhet av behovsanalys och/eller kravanalys
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska (kommer att verifieras under eventuell konsultintervju)
Börkrav:
 • Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med process och/eller system avseende stöd för resehantering
 • Bred och djup kunskap om marknaden för resehanteringslösningar
 • Erfarenhet (minst 2 uppdrag) av avtalsförhandling med extern leverantör
 • Minst 2 års erfarenhet av upphandling på myndighet
 • Minst 3 års erfarenhet av förändringsledning
 • Minst 2 års erfarenhet av projektledning som innefattat frågor om informationssäkerhet, dataskydd och GDPR


Kontaktuppgifter
Hanna Werner
hanna.w@upgraded.se
0731-50 90 55
Förhandling
Förändringsarbete
Förändringsledning
Implementation
Informationssäkerhet
Projektledning
Upphandling
Kravanalys
Svenska
Kvalitetssäkring
Säkerhet
GDPR
 Stockholm, Stockholms län
Period
2023-07-03 - 2024-01-02