Upphandlare Fastighetssystem

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Uppdragsbeskrivning

Vi söker en konsult som ska hjälpa kund med en kommande upphandling till fastighetssystem.

Målsättning är att kravställning och förfrågningsunderlag ska vara klart vid årsskiftet 2023/2024 så att upphandling kan skickas ut i början av 2024.

Det nya Fastighetssystemet ska kunna hantera både ekonomisk och teknisk förvaltning såsom exempelvis: hyresadministration, felanmälan, rondering, planerat underhåll

Arbetsuppgifterna kommer exempelvis innefattat att ta fram relevant och sammanställa information från omvärldsbevakning och interna samtal. Upprätta en projektplan, och förfrågningsunderlag till upphandlingen.

Krav:
  • Erfarenhet av kravställning av fastighetssystem och IT-system
  • Erfarenhet av upphandling av fastighetssystem och IT-system
  • Kunskap om LOU
  • Bör ha erfarenhet från fastighetsbranschen
Vi önskar att ansökan innehåller:
  • Svenskt CV (Word-format)
  • Motivering som beskriver hur man uppfyller de tre kraven (Word-format)
  • Minst ett referensuppdrag från tidigare genomförd upphandling av fastighetssystem innefattande både ekonomisk och teknisk förvaltning (hyresadmin, felanmälan, rondering, planerat underhåll mm.)
  • Önskat timpris samt tillgänglighet

Uppdraget kommer ha en varierande omfattning. Man får gärna läsa in sig på uppdraget och delta i sporadiska möten innan sommaren och efter sommaren påbörja uppdraget.

Presentation sker löpandeKontaktuppgifter
Matilda Wettborg
matilda.w@upgraded.se
0721-91 16 45
Upphandling
Kravställning
Lagen om offentlig upphandling
 Stockholm, Stockholms län
Duration
ASAP - Open