Kravanalytiker (ref. 238734)

IT & Telecom
Västerbottens län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Uppdragsbeskrivning

Är du den Kravanalytikern vår kund söker efter? Dem behöver någon som kan stötta organisationen inom framtagande av kravspecifikation till deras HR och lönesystem. Arbetet kommer kunna genomföras som en kombination av på plats eller på distans. Du ska i sitt förslag på genomförande komma med ett förslag på vilka aktiviteter som är bäst att genomföras på plats och vilka som kan genomföras på distans. Beräknad omfattning av uppdraget bedöms totalt motsvara 40 till 80 % av en heltidstjänst varierande under kontraktstiden.

Krav inom erfarenheter:
 • Behovsanalys, kravmetodik, förstudier och kravanalys i syfte att fånga, sortera, definiera, dokumentera och prioritera krav som leder till en kravspecifikation
 • Av etablerade modeller och metoder för kravanalys, som fokusgrupper eller workshops för kravställning
 • Kravställning för upphandling av IT system
 • Insamling, formulering och analys av funktionella krav som har dokumenterats i kravspecifikation för upphandling
 • Planera för hur test av kravuppfyllnad för IT-systemupphandling ska gå till
Mervärde:
 • Om du har erfarenhet av kravställning för upphandling av IT system inom offentlig sektor
 • Av insamling, formulering och analys av funktionella krav som har dokumenterats i kravspecifikation för upphandling inom offentlig sektor
 • Varit kravanalytiker för upphandling av HR och lönesystem
 • Innehar kunskap om HR området
 • Inom tidigare HR och löneprocesser
 • Mervärde om du har kunskap om LOU


Om uppdraget
Startdatum: 2023-05-01
Slutdatum: 2024-12-31
Omfattning: 40-80%
Ort: Skellefteå med möjlighet till viss distans
Ansök senast: 2023-03-20
Referensnummer: 238734Kontaktuppgifter
Michelle Larsson
michelle.l@upgraded.se
072-177 34 18
Upphandling
Kravanalys
Kravställning
HR
Workshop
Förstudier
Lagen om offentlig upphandling
Location
Skellefteå, Västerbottens län, Sweden
Duration
01/05/2023 - 31/12/2024