Integrationsexpert Cosmic med projektledarerfarenhet

Management & Strategy
Västerbottens län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Vi söker en Integrationsexpert Cosmic med projektledarerfarenhet till ett uppdrag i Umeå mestadels på distans, med start omgående till och med 2023-12-31 med option på årsvis förlängning 12+12 månader.

Uppdragsbeskrivning:
Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är ett digitaliseringsprogram som ska införa ett vårdinformationsstöd som ger förutsättningar att förbättra och förnya vårdens utförande och bidra till att regionen kan erbjuda en tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitet. Framtidens vårdinformationsstöd består dels av systeminföranden, dels av verksamhets- och processutveckling i vården. Syftet med programmet är att koordinera och hålla samman de insatser som kommer att krävas för att nyttja systemets fördelar, verksamhetsutveckla och nå de nyttor och effektmål som inte kan uppnås om dessa drivs var för sig.

Uppdraget avser programadministratör till programkontoret inom ramen för FVIS programmet inom region.
Arbete kan även förekomma i andra pågående projekt och uppdrag inom regionen.

Kompetensprofil:
 • Erfaren konsult med fokus på projektledning kopplat till komplexa systeminföranden, omfattande utbildningsinsatser och etablering av förvaltning
Omfattning:
50-100%

Tidsram för uppdrag:
Starttidpunkt: 2023-04-01
Sluttidpunkt: 2023-12-31 med option på årsvis förlängning 12 + 12 månader

Stationeringsort:
Arbete på plats i Umeå hos kund 1-2 gånger per månad, 1-2 dagar per tillfälle och i övrigt medger uppdraget arbete på distans. Antal tillfällen per år och dagar per tillfälle är preliminära, de kan bli fler eller färre under uppdraget.
Regionen erhåller en bärbar dator för uppdraget.
I tillägg till kravet för stationeringsort så gäller följsamhet till rådande rekomendationer från regionena avseende tillfälligt distansarbete.

Kompetensprofil:
 • Erbjuden konsult ska uppfylla kompetensnivå 5 inom kompetensområde Ledning och styrning.
 • Kunskap: Expert, kompetens av högsta rang inom aktuellt område.
 • Erfarenhet: Har deltagit i stora och komplex uppdrag inom aktuellt område med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 8-10 års arbete inom aktuellt område/roll.
 • Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
 • Självständighet: Mycket stor och mycket god förmåga att anpassa sitt arbetssätt och metoder efter situation samt de förutsättningar som finns i aktuellt uppdrag.
Ska-krav:
Nedan skall tydligt vara beskrivet i CV.
 • Erbjuden konsult ska uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
 • Erbjuden konsult ska ha minst 6 års erfarenhet från arbete med systemintegrationer och projektleding inom hälso- och sjukvård.
 • Erbjuden konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av integrations- och utvecklingsarbetet mot Ineras nationella tjänster.
 • Erbjuden konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av produktledning och certifiering i Scrum.
 • Erbjuden konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av projektleding inom hälso- och sjukvård.
 • Har erbjuden konsult erfarenhet av arbete inom FVIS eller Sussa?
  Redogör erfarenhet utifrån tidigare uppdrag.
 • Har erbjuden konsult förmåga att utreda och kartlägga?
  Redogör erfarenhet utifrån tidigare uppdrag.
 • Har erbjuden konsult erfarenheter av arbete med journalsystemet Cosmic?
  Redogör erfarenhet utifrån tidigare uppdrag.
 • Har erbjuden konsult erfarenhet av kravanalys?
  Redogör erfarenhet utifrån tidigare uppdrag.
Processutveckling
Projektledning
Kravanalys
Svenska
Digitalisering
Cosmic
Location
Umeå, Västerbottens län, Sweden
Duration
ASAP - 31/12/2023