Tech Lead Systemutvecklare

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Roll: Tech Lead _Systemutvecklare
Kompetensnivå: 4
Period: 13-aug-2024 - 12-aug-2025 med option på 1+1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Stockholm
Distans: Ja, men efter överenskommelse med beställare
Antal konsulter: 1
Svara snarast men senast: 18-juni-2024
 
Konsulten ska ha:
• Minst 10 års total dokumenterad erfarenhet av systemutveckling i roll som backend- eller fullstackutvecklare
• Minst 5 års total dokumenterad erfarenhet av utveckling med Java inom de senaste 7 åren
• Minst 5 års erfarenhet av att ha jobbat i agila utvecklingsteam (Scrum, Kanban, XP, Lean, etc.) inom de senaste 7 åren
• Minst 3 års erfarenhet att arbeta med AWS, Azure, GCP, Heroku, Digital Ocean eller motsvarande
• Minst 2 års hands-on/egen erfarenhet med att skapa och sätta upp Infrastructure as Code i Terraform eller CloudFormation
• Minst 5 års erfarenhet av att jobba med databaser som t.ex. MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OracleDB, MongoDB, Redis, DynamoDB, Aurora
• Minst 5 års erfarenhet av att jobba i automatiserade CI/CD bygg- och deploymentmiljöer som Jenkins, GitHub Actions, Bitbucket Pipelines eller motsvarande
• Minst 4 år erfarenhet av rollen som tech lead/lead developer eller motsvarande
Konsulten bör ha (i fallande prioritetsordning):
1• Minst 3 års erfarenhet av att jobba med Container Orchestration med Docker, Kubernetes, AWS ECS / EKS, Fargate eller OpenShift
2• Minst 3 års erfarenhet av att jobba med eventstyrda system med RabbitMQ, HiveMQ, ActiveMQ, SNS, SQS, Kafka, Kinesis eller motsvarande
3• Minst 3 år erfarenhet av att jobba med utveckling av/med REST-API, OpenAPI, Swagger, SOAP, JSON, XML, Protobuf, gRPC eller avro
4• Minst 2 års erfarenhet av att jobba med databaser med AWS Athena, Hive, Presto, RedShift, ElasticSearch, Parquet eller motsvarande
5• Minst 3 års erfarenhet av att ha utvecklat i andra utvecklingsspråk (C++, C, C#, Rust, Scala, Go, Elixir, Kotlin, Shell, Ruby, Elm eller PowerShell)
6• Minst 3 års erfarenhet med testautomatisering av unit/integration test
Är ni intresserade så kontakta mig med:
*CV där erfarenhet framgår
*Ifylld kravuppfyllnad (Dokument bifogat i annons)
OBS! En korrekt ifylld kravmatris är en förutsättning för att ni ska kunna utvärderas som kandidat.
 
Ruby
Java
SQL
C++
AWS
Jenkins
JSON
Redis
REST
SOAP
MongoDB
MySQL
Microsoft SQL Server
PostgreSQL
Powershell
Docker
C
Azure
Elasticsearch
Continuous integration
Scala
Kotlin
Golang
Elm
Elixir
Rust
Kubernetes
Kafka
Hive
Redshift
 Stockholm, Stockholms län
Period
2024-08-13 - 2025-08-12