Teknisk IT-projektledare

IT & Telecom
Stockholms län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Söker en Teknisk IT-projektledare till kund inom affärsrådgivning, revision, skatt och outsourcing av redovisning och lön.

Det är viktigt att personen har dokumenterad erfarenhet av att byta ut affärssystem i organisationen och hanterat både användare och IT i den processen.
Uppdragstid ca 1 år.

Inriktning Hogia, IT-infrastruktur & Företagsservice

Övergripande behov
Vi fortsätter arbetet att stärka konkurrenskraft och marknadsposition genom digitalisering, data/analys och automation. Tekniken skapar förutsättningar till justerat fokus inom vi och stärkt kundupplevelse genom bland annat fler digitala tjänster, unik- och datadrivenkund upplevelse samt bransch- och kundunik rådgivning.

Vi har de senaste åren gjort stora förflyttningar inom den tekniska plattformen och fortsätter den utvecklingen för att skapa ännu bättre förutsättningar för vidareutveckling av bolaget i stort.

Om uppdraget
Vi fasar ut äldre system till förmån för nya. Hogia-sviten har supporterat oss under en lång tid, och nu ersätts Hogia-sviten med andra lösningar. Samtidigt förflyttar vi vår IT-infrastruktur från on prem till privat- och publika molnmiljöer för att möjliggöra vidareutveckling av verksamheten med tekniskt stöd.
Utfasningen av Hogia-sviten och IT-infrastrukturen påverkar alla affärsområden och främst affärsområdet Företagsservice, som teknisk IT-projektledare även stödjer i pågående proof of concept och löpande IT-nära arbete.

Uppgifter som teknisk IT-projektledare
IT-projektledare säkerhetsställer i huvudsak:
Framdrift och sammanhållning kring den tekniska utfasningen av Hogia
Tät samverkan med styrgrupp, projektägare (VD), verksamhet, IT och andra projektledare i parallellt pågående projekt
Projektplan, beslutsunderlag och löpande projektrapportering
Framdrift och sammanhållning inom den tekniska vidareutvecklingen av IT-infrastrukturen
Teknisk och icke funktionell-kravställning
Mottagare och leverantör av funktionell kravställning/beställning inom AO FS
Kontaktperson och brygga mellan Systemägare och IT

Personlighet och kunskap
Egenskaper, drivkrafter och kunskaper för att lyckas:
Stort teknik- och systemintresse
Bred och djup kunskap kring modern IT-infrastruktur (Azure)
Fråga tills du förstår
Pedagogisk och tydlig i kommunikation till verksamhet och IT
Kundfokuserad med stort intresse för service och tekniskt verksamhetsnära stöd (interna kunder/beställare)
Skicklig att samla den totala tekniska behovsbilden, driva design av lösning och avgränsa scope i sprintar/faser

Aktiviteter för teknisk IT-projektledare
Primära i prioriteringsordning:
Teknisk utfasning och avveckling av Hogia-sviten
Teknisk krav/behovsanalys och framtagning av lösning inom hela verksamhetsprocessen (uppdragsbrev, leveransstöd, leveransplattformar, kommunikation, prissättning)
Tekniskt genomförande av IT-projektet (migrering av system, information och data)
Teknisk utfasning och avveckling av on prem-infrastruktur (projekt ”IT-infrastruktur 2.0”) till moderna molnlösningar
Tillförordnad IT-utvecklingsledare inom affärsområde Företagsservice
Intern leverantör av IT till beställande Affärsområdeschef (intern TAM/SDM)
Teknisk utfasning och avveckling av bolagsportalen och infrastruktur till molnlösningar
Sekundära, om tid finns:
Teknisk design, förstudie och hjälp till genomförande:
Digital signering
Data, analys och insikter (Data Lake internt och externt)

Huvudsakliga tekniska områden
3e part SaaS-tjänster
Private cloud
Public cloud (Azure)
On prem-servrar
Integrationsplattform
Microsoft M365 E5 (Sharepoint, Teams, Power Platform, mfl)
Analys
Infrastruktur
Kravställning
SharePoint
Kommunikation
Azure
Cloud
Drift
Automation
Säkerhet
Digitalisering
Affärssystem
Location
Stockholm City, Stockholms län, Sweden
Duration
07/02/2022 - 31/12/2022