Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Junior projektledare

Management & Strategy
Stockholms län
This gig is no longer available.
Söker en junior projektledare för konsultuppdrag i Stockholm.

Långt uppdrag på minst 1 år. Start asap enlig ök. Se kraven:

Projektledaren ska:
• Ha erfarenhet av att projektleda omfattande
webbutvecklingsprojekt
• Ha erfarenhet av att driva projekt framåt med löpande
uppföljning av aktiviteter
• Ha erfarenhet av att kontinuerligt utveckla teamets arbetssätt
• Visualisera teamets målsättningar för att se till att alla arbetar i
samma riktning
• Vara en kommunikativ brygga mellan verksamheten och IT
• Vara van vid att leda workshops och arbetsmöten
• Flytande hantera/hålla överblick över informationsutbyte mellan
teamet och andra intressenter inom och utanför myndighetens verksamhet
• Flytande svenska i skrift och tal
• Snabbt kunna sätta sig in i nya verksamheter och vara tekniskt
intresserad
Meriterande:
• Van att kommunicera skriftligt
• Erfarenhet från arbete vid myndighet
Webbutveckling
Svenska
Workshop
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open