Tjänster och lösningssupport för IDM/IGA

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Domstolsverket har behov av en leverantör som kan tillhandahålla support, underhåll och förändringsarbete inom OpenTexts produkter NetIQ Identity Governance och NetIQ Identity Manager. Leverantören ska även ha bred och djup kompetens inom IAM (Identity Access Management).

Domstolsverket har idag programvarorna NetIQ Identity Manager Advanced Edition, nedan kallad IDM för identitets och åtkomsthantering, samt NetIQ Identity Governance, nedan kallad IGA, från OpenText för behörighetsgranskning.
Lösningen hos Domstolsverket består i huvudsak av följande komponenter och integrationer:
 • NetIQ Identity Manager Advanced Edition
 • NetIQ Identity Governance
 • HRM software (HR)
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Integrationer mot egenbyggda system
 • IDM har varit i bruk sedan 2014 och har utvecklats med anpassningar för att stödja nya egenutvecklade system med integration för identitetshantering och tilldelning av behörigheter.
 • IGA används för behörighetsgranskning sedan 2023.
Krav på tjänsten:
Leverantören ska tillhandahålla support, underhåll och förändringsarbete av produkterna IDM och IGA till Domstolsverket i enlighet med de servicenivåer som framgår av bilaga Servicenivåavtal.
Under avtalsperioden kan det även tillkomma andra produkter inom identitet och åtkomst (IAM, Identity Access Management) som avtalet kan komma att innefatta.

Leverantören ska under avtalstiden kunna tillhandahålla utbildning inom NetIQ Identity Manager Advanced Edition, för identitets och åtkomsthantering, samt NetIQ Identity Governance. Utbildningen riktar sig till Domstolsverkets personal. I det fall beställaren avropar en utbildningsinsats ska parterna skriftligen överenskomma om eventuell ersättning för detta.

Avtalslängd:
Avtalet gäller från undertecknande och där efter i två (2) år. Domstolsverket har rätt att, med oförändrade villkor, förlänga avtalstiden med upp till ett (1) + ett (1) år. Total möjlig avtalstid är således fyra (4) år. Efter sista avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla.

Krav på leverantören:
 • OpenText Silverpartner
 • Leverantören ska minst vara klassificerad som OpenText Silverpartner under hela avtalsperioden.
 • Konsulter som leverantören tillhandahåller för uppdraget ska obehindrat behärska svenska i tal och skrift.
 • De konsulter som jobbar mot Domstolsverket ska vara väl insatt i Domstolsverkets IDM & IGA plattform och underliggande infrastruktur samt har relevant teknisk kunskap och rätt behörighet. Leverantören ansvarar för att bygga upp och vidmakthålla denna kompetens under hela avtalsperioden.
Governance
Active Directory
Förändringsarbete
Infrastruktur
Microsoft Exchange
Svenska
Identity and access management
 Jönköping, Jönköpings län
Duration
ASAP - Open