Informationssäkerhetsspecialist - Distans

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Roll: Informationssäkerhetsspecialist

Uppdragets längd: 2023-03-22 till 2023-12-31 med stor möjlighet till förlängning.

Omfattning: 150-300h

Uppdragsplats: Distans (på plats i Skelleftå vid behov och enligt överenskommelse)

Beskrivning: Vi söker nu en konsult som kan ta sig an rollen som Informationssäkerhetsspecialist.

Kunden har under 2022 börjat arbetet med införandet av en hybrid dataplattform (OnPrem och i Azure) baserad på Microsofts produkter. Dataplattformen kommer vara en grundsten i kundens resa mot en datadriven kommun och ska bl.a. öka förmågan inom dataanalys. I dataplattformen kommer stora mängder data från kommunens verksamhetssystem samlas. Verksamhetssystemen innehåller stora mängder personuppgifter om till exempel elever, patienter och brukare. För att maximera användandet av datan måste den både hanteras på ett säkert sätt samt kunna anonymiseras för att t.ex. tillgängliggöras som öppen data. Kunden söker en konsult med erfarenhet och kompetens att föreslå lösningar inom detta område.

Exempel på uppgifter:
 • Föreslå hur arkitekturen i dataplattformen bör anpassas för att säkerställa en ändamålsenlig säkerhet.
 • Föreslå metoder samt verktyg för att anonymisera personuppgifter.
 • Föreslå metoder samt verktyg för att analysera risken för återidentifiering av anonymiserade data.
Konsulten ska:
 • Uppfylla kompetensnivå 2.
 • Kunna flytande svenska.
 • Ha genomfört minst två uppdrag inom kompetensområdet IT konsulter och rollen Informationssäkerhetsspecialist de senaste tre åren.
 • Ha relevant utbildning samt aktuell yrkeserfarenhet och kunskap inom rollen Informationssäkerhetsspecialist
 • Ha erfarenhet av att arbeta med säkerhet inom lösningar kopplat till analys av stora datamängder
 • Ha erfarenhet av att utveckla IT-lösningar med inbyggt dataskydd
 • Ha erfarenhet av att arbeta med strategiska IT lösningar för gemensam (för verksamheter) plattform för rapportering och analys, specifikt Azure och SQL serverlösningar.
 • Ha erfarenhet av att ta fram och tillämpa strategier för anonymisering och maskning av personuppgifter vid behandling av stora datamängder, till exempel k-anonymitet, l-diversitet och Dynamic Data Masking (eller liknande tekniker)
 • Ha erfarenhet av att arbeta med ovanstående frågor inom offentlig sektor
 • Ha erfarenhet av att arbeta med efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
Konsulten bör:
 • Ha erfarenhet och referenser av produkter för att uppfylla angivna behov. T.ex. Google Cloud DLP (Data Loss Prevention)
Svar önskas senast: 2023-03-19
Sql Server
SQL
Informationssäkerhet
Svenska
Azure
Säkerhet
Location
Distans, Stockholms län, Sweden
Duration
22/03/2023 - 31/12/2023