Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Projektledare - Långt Uppdrag

Management & Strategy
Västernorrlands län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Roll: Projektledare

Uppdragets längd: 2022-09-05 till 2023-02-28 med stor möjlighet till förlängning till 2024-02-28.

Omfattning: 100%

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Projektledare.
Kunden har ett stort fastighetsbestånd som förbrukar mycket energi. Genom åren har det genomförts fortlöpande energieffektiviseringsåtgärder som gett stor effekt, åtgärderna har främst fokuserat på fysiska ingrepp så som ökad isolering m.m.

Utöver en god fysisk infrastruktur kan man styra energianvändningen i fastigheter utefter behov, för att effektivisera energianvändningen ytterligare. Fastigheterna kommer framgent även kunna producera energi med t. ex solfångare och intresset för att kunna ladda fordon kommer att öka. Detta kommer påverka energiflödena i fastigheterna och behöver vara en del i styrning och balansering av energisystemen.

Kunden jobbar redan aktivt med styrning av fastigheter utefter den teknik som finns tillgänglig idag. I omvärlden har det dock börjat dyka upp lösningar som öppnar upp möjligheterna för en mer aktiv styrning som inte primärt sköts av människor utan där systemen använder data för att styra fastigheten automatiserat. Detta innebär en mer detaljerad styrning som kan ske dygnet runt, året runt. Det finns även system som använder AI där historiskt data används för att bygga upp en modell som även proaktiv kan justera i styrningen för att minska exempelvis toppar i förbrukning.

Ett system har testats som jobbar med prognosstyrning för att styra värmen i fastigheter, där systemet försöker lära sig hur byggnaden reagerar utifrån väderförhållanden och utifrån det optimera energianvändningen.

Lösningen är dock inte bara att slänga in system och teknik och tro att det löser något. En avgörande faktor för att lyckas med AI samt för att kunden ska veta att de fokuserar insatser där det ger nytta är kontroll på data och överblick över fastighetsbeståndet.

Kunden har idag ett antal utmaningar att nå dit, i ett arbete som skett under 2021 konstaterade de att de har data om deras fastigheter fördelat över flera system, utan någon koppling emellan. Detta innebär att de inte kan få en samlad bild, i arbetet fokuserade man även enbart på själva fastighetssystemen och inte styrsystemen.

Området och utmaningen är omfattande, därför har kunden valt att forma ett arbetssätt där de utforskar framåt i faser, för att ständigt kunna komma till nya insikter och förändra deras väg baserat på dessa.

Det enda kunden vet nu är att de ska starta en första fas för att skapa en god grund för kommande arbete, där de börjar med att fokusera på att få koll och kontroll över data inom fastighetsområdet.
Uppdraget omfattar en projektledare på 100% för de första två faserna. Kunden söker en projektledare som har områdeskunskap inom fastighetssektorn och erfarenhet av data kring fastigheter.

Aktiviteter inom uppdraget
• Dokumentera och beskriv systemfloran samt datalagringen inom fastighetsområdet med fokus på styrsystem
• Analysera vilket data som finns tillgängligt per fastighet som kan vara viktiga nyckeltal för att avgöra nyttopotential
• Ge förslag på åtgärder för att bilda en hållbar överblick över samtliga anläggningar inklusive kopplingar till data/viktiga nyckeltal för att avgöra nyttopotential
• Ta fram en prototyp för visualisering av en överblick över fastighetsbeståndet inkluderat nyttopotential per fastighet
• Ta fram förslag på arbetssätt och ägarskap framåt rörande fastighetsdata och fastighetssystem med koncernnytta som utgångspunkt
• Ta fram förslag på aktiviteter och roadmap för arbete med smart energieffektivisering
• Omvärldsbevakning och informationsinhämtning från externa parter

Konsulten ska ha:
  • Områdeskunskap inom fastighetssektorn och erfarenhet av data kring fastigheter.
  • Flerårig erfarenhet av att leda projekt inom digital utveckling med fokus mot data och visualisering
Uppdragsplats: Sundsvall (ca 80% på plats och resterande på distans).

Svar önskas senast: 2022-08-13

För mer information se även: https://edgeassociates.se/the-job/?jobid=3979&title=Projektledare-(S300622_1)
Analys
Ledning
Fastighetssektorn
Data
Fastigheter
Digitalisering
Visualisering
Roadmap
energieffektivisering
fastighetssystem
Location
Sundsvall, Västernorrlands län, Sweden
Duration
05/09/2022 - 28/02/2023