Projektledare/Delprojektledare

Management & Strategy
This assignment is no longer available.
Sista ansökningsdag: 2024-07-10
Start: 2024-08-01 to 2025-07-31
Omfattning: 50%, omfattningen kan variera något över tid. Option på förlängning.
Läge: Stockholm, Onsite (Distansarbete möjligt enl. ök med kund)
Maxpris för konsult: 720 kr/h
Kund: Det får ni reda på senare i processen.

Beskrivning av uppdraget:
Uppdraget består av att bistå projektorganisationen inom området ILS (Integrated Logistic Support) i projektet för uppgradering av kundens fordon med ETCS (European Train Control System).

Rollbeskrivning:
ILS-ansvarig ingår i kundens projektgrupp och rapporterar till projektledaren.
Som ansvarig inom området ILS säkerställer du att leverantören uppfyller och levererar enligt kundens ställda krav och behov för tillförlitlighet, underhållsmässighet, livscykelkostnad och dokumentation, samt validering och garantiåtagande.

Arbetsuppgifter:
Som ILS-ansvarig arbetar du huvudsakligen med följande aktiviteter:
• Följa upp och granska leverantörens framtagning av RAM/LCC-modell, inklusive underhållsplan och reservdelar.
• Följa upp och granska leverantörens framtagning av underhållsdokumentation.
• Koordinera gransknings-och valideringsprocessen av levererad dokumentation.
• Koordinera integrering av leverantörsdokumentation till kundens befintliga fordonsdokumentation.
• I samarbete med kunds utbildningsorganisation, följa upp och granska leverantörens utbildningsdokumentation och utbildningsgenomförande.
• Följa upp leverantörens tillförlitlighetsverifiering och garantiåtagande samt koordinera kundens driftsuppföljning- och rapportering.
• Ta fram och uppdatera relevanta KPI:er inom området för uppföljning.


Kravspecifikation

Utbildning
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande förvärvade utbildning/kompetens.

Kunskap/erfarenheter:
  • Teknisk generalistkompetens och hög kompetens inom det specifika området.
  • Har minst 5 års erfarenhet inom området.
  • Goda kunskaper och erfarenheter av arbetsprocesser inom ILS/RAMS/LCC, drift- och underhållsdokumentation, dokumentationssystem, utbildning, reservdelshantering samt verifiering och validering och garantiarbete.
  • Erfarenhet av svenska drift- och underhållsförutsättningar i tågbranschen.
  • Kan ta ansvar för delleverans i projekt och är van vid uppföljning, dokumentationshantering och projektledning.
  • Talar och skriver svenska och engelska flytande.

Övriga krav(meriterande):
  • Erfarenhet av att arbeta som leverantör inom tågbranschen.
  • Erfarenhet av arbete med kund.
  • God samarbetsförmåga.
  • Självständighet: Stor.

Personen i fråga måste komplettera och passa in i projektgruppen, vilket avgörs under eventuell intervju.
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/08/2024 - 31/07/2025