Siebelutvecklare till SJs kund- och lojalitetsprogram

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Description:
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer.

Som Siebelutvecklare arbetar du med test av vårt kund- och lojalitetsprogram i Siebel.
Teamet består av utvecklare, testare och PO som tillsammans ansvarar för vidareutveckling och förvaltning. Teamet arbetar för närvarande med anpassningar kopplat till byte av vår underliggande bokningsplattform, uppgraderingar och flytt till montjänster.

Krav
Flera års erfarenhet som Siebelutvecklare
Teknisk kompetens inom Siebel Development, Configuration, eScripting
EAI Integration, Siebel Workflows, REST and SOAP Integrations
God kunskap om “best practices” inom Siebelutveckling
Erfarenhet av monitorering, analys, felsökning och incidenthantering.
Trygghet i din egen kompetens samt en förmåga att ta egna initiativ.

Önskvärt
• Siebel Loyalty
• Siebel Admin med erfarenhet av lyft mellan Dev, test och prodmiljöer
• Siebel Installation och uppgradering
• Siebel Open UI
• Erfarenhet av SQL
• Verktyg som Postman, soapUI, Jira, Confluence
• Erfarenhet av Microsoft Azure
• Dokumentation Lösningsförslag / Tekniska designdokument.
• Erfarenhet av arbete i internationell miljö
• Erfarenhet av release verifiering och production health check.
• Erfarenhet av Agila arbetsätt
• Erfarenhet av arbete med systemförvaltning och incidenthantering.

Vi arbetar hybrid och sitter på kontoret på Vasagatan 10 2-3 dagar per vecka.
Is there an option for prolongation of this request? Yes
If yes please enter the amount of months 6
Configuration
Installation
Jira
Production
REST
SOAP
Azure
SoapUI
Confluence
SQL
Dokumentation
User Interface Design
Incident management
 Stockholm, Stockholms län
Duration
01/08/2023 - Open