ClearTech IT Consulting Sweden AB

Stockholms län
Building & Construction
This gig is no longer available.
Antalet konsulter som sökes: 5
Ort: Stockholm
Uppdragslängd: 1-4
Tillträde: Enligt ök.

Ansök snarast
Omfattning: 100%

Uppdragsstart: Enligt överenskommelse

Kunden behöver förstärka deras organisation med flera personer med bred erfarenhet från alla projektskeden, från planering (t ex detaljplaner) till projektering och byggande. Fokus är på markarbeten.

Som projekteringsingenjör ska du säkerställa att den projektering som i första hand andra parter tar fram är korrekt i relation till kundens anläggning. Du följer också upp att de som finns reglerat via avtal efterlevs av kunden och av deras parter. Du bistår även kundens fastighetshandläggare med underlag och information samt påtalar behov av nya eller uppdaterade avtal.

Som byggledare Mark har du ett ansvar för att följa upp att kundens och andras mark- och byggnadsarbeten sker korrekt och samordnat. Ekonomisk uppföljning av underlag från andra parters entreprenörer ingår i uppdraget

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):
Allmänt: Erfarenhet av arbete som projekteringsledare eller projektledare av anläggningsentreprenader och/eller motsvarande roll/ansvar på entreprenadsidan. (Till anläggningsarbeten räknas ej husbyggnad eller bana, el och signal-arbeten.)

Planeringsskede: Planerat och genomfört samråd med allmänhet och eller andra myndigheter/organisationer för minst ett anläggningprojekt.

Planerings- och projekteringskede: Projektledare eller projekteringsledare för anläggningsprojekt i planerings- eller projekteringsskede under minst ett år.

Produktion: Minst ett års erfarenhet av produktionsplanering av markarbeten.

Produktion: Minst ett års erfarenhet av markarbeten ute i produktion.

BAS-U och BAS-P kompetens genom utbildning/kurs.

Körkort B.
01 July 2020
Stockholm, Stockholms län, Sweden
ASAP - Open
Building & Construction

Skills

Mark Betong Arbetsledare bygg Projektingenjör Block Infrastruktur Ekonomi Produktion Avtal