Migrering AirOS till Cisco

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
ROLL: Migrering AirOS till Cisco, nivå 3
Startdatum: Uppdraget ska påbörjas snarast efter av parterna undertecknat kontrakt.
Slutdatum: 2023-12-31
OPTION:
STATIONERINGSORT: Uppdragen ska kunna utföras i någon av köparens lokaler men stora möjligheter att utföra delar av uppdraget på distans finns. Uppdelning mellan arbete på plats i köparens lokaler och på distans görs efter överenskommelse mellan köpare och säljare
PRIS TAK: Fri prissättning
OMFATTNING: Omfattningen för uppdraget är beräknad till mellan 20-50 timmar för hela avtalsperioden. Beräkningen av timmar är en uppskattning och kan både under och överskridas.

BESKRIVNING:

Umeå kommun söker en konsult med erfarenhet av Cisco Prime, DNA center WLC och C9800 och migreringar dess mellan som kan bistå Umeå kommun i arbetet kring dessa frågor.

Köparen har en stor driftsmiljö när det gäller trådlösa nätverk baserat på Ciscos produkter med AirOS och Cisco Prime Infrastructure. Det finns ca 2800 accesspunkter i drift och tusentals byggnader i Cisco Prime med ritningar, dokumentation om accesspunkters placering och byggnaders väggar och dämpning. Köparen har idag även DNA center på plats och håller på att sätta upp ett kluster av C9800-80. Vägen framåt är att migrera data från Cisco Prime till DNA Center och migrera Wireless controllers baserat på AirOS till ett kluster av Cisco 9800-80. Anbudsgivaren uppdrag blir att hjälpa köparen med datamigeringen och bistå med att sätta ramarna för nytt arbetssätt för driften av köparens trådlösa infrastruktur. Trådad infrastruktur hanteras inte idag i Cisco Prime och avses inte heller hanteras i DNA center initialt.

SKA-KRAV:

Dokumenterad erfarenhet av installation av:
1. Cisco DNA center
2. Cisco 9800 wireless controller
3. Cisco AirOS-baserade wireless controllrar
4. Dokumenterad erfarenhet av datamigrering från Cisco Prime Infrastructure till Cisco DNA Center
5. Erfarenhet av att jobba i ovanstående miljöer.
6. Offererad konsult ska uppfylla Kompetensnivå 3
7. Kunskap – hög kompetens inom området.
8. Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område
9. Ledning – kan ta ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
10. Självständighet – kan arbeta självständigt.
11. Säljaren ska kunna påbörja ett uppdrag inom 1 månader från beställning.
12. Om köparen så fordrar är säljaren skyldig att utan ersättning rätta felaktigheter som påvisats av köparen inom en tidsrymd av 6 månader efter uppdragets slutförande.
Cisco
Drift
Data Migration
 Umeå, Västerbottens län  Umeå/remote, Västerbottens län
Duration
ASAP - Open