Uppdrag teammedlem 1 (Testledare med kravkompetens) - Bolagsverket

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
ROLL: Testledare med kravkompetens
Startdatum: senast 2023-09-01 (eller enligt ök)
Slutdatum: 2024-08-31
Option: 2025-08-31
STATIONERINGSORT: ska vara onsite minst 40% i Sundsvall. Upp till 60% på distans.
OMFATTNING: 100%

BESKRIVNING:

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet bedrivs i ett agilt team med stort eget ansvar. Arbetet präglas av samarbete och dialog inom och utanför det egna teamet. Leverantören kommer att vara delaktig i hela kedjan från tidig kravställning och analys till implementation samt test. I utvecklingsarbetet ingår också att teamet tillsammans tar fram olika lösningar och designskisser.

Leverantörens huvudsakliga arbete fokuseras på test men andra arbetsuppgifter kan finnas som teammedlem samt utifrån teamet leveransansvar och behov, exempelvis kravhantering, testledning, incident- och problemhantering. Stor del av arbetet kretsar kring ekonomiflödet med Agresso som en central del.

Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget är att kunna leda, driva, planera och genomföra tester inom det egna teamet och/eller integrerat med andra team. Testarbetet kan vara av mer teknisk art som system- och systemintegrationstest eller gränssnitts-, regressions- och acceptanstester. I samband med testaktiviteter förväntas en god förståelse för utvecklingsarbetet för att kunna skapa, läsa och tolka exempelvis ekonomiska filer.

Arbetsuppgifterna består också av agil kravhantering då kunden tillämpar ett iterativt och inkrementellt arbetssätt. Kunden kommunicerar krav exempelvis med stöd av acceptanskriterier och nedbrytning av krav sker med olika metoder för att åstadkomma ett inkrementellt värde.

Övriga arbetsuppgifter
• Testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD).
• Continuous Integration
• Development och Deployment
• Skriva SQL:er mot relationsdatabas via AQT.
• Skapa/läsa XML-filer och scheman.
• Skapa filer/läsa filbeskrivningar, i olika format i ekonomiflödet.
• Läsa loggar för felsökning

Arbetssätt
• Agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som agilt ramverk och inspiration.
• Agilt team med stort eget ansvar.

Teknik och verktyg
Verktyg som förekommer i uppdraget är främst Jira, Confluence och SoapUI samt tillgänglighetstester med verktyg som tex NVDA

2.6.3.2 Kvalitet
Vi utvärderar förväntad leveranskvalitet utifrån vår uppdragsbeskrivning. Vi bedömer och betygsätter enligt nedan.
• A - Vi bedömer att konsultens kompetens fullt ut möter uppdragets innehåll.
• B - Vi bedömer att konsultens kompetens i stor omfattning möter uppdragets innehåll.
• C - Vi bedömer att konsultens kompetens i medium omfattning möter uppdragets innehåll.
• D - Vi bedömer att konsultens kompetens i mindre omfattning möter uppdragets innehåll

SKA-KRAV:
- kan börja uppdraget senast den 1 september 2023.
- Om erbjuden konsult har möjlighet kan det bli aktuellt att vi kommer överens om en tidigare uppdragsstart. Lämna information vilket datum erbjuden konsult i så fall kan starta uppdraget.
- Lämna namn och nuvarande arbetsgivare för två referenspersoner som varit ansvariga för uppdrag som erbjuden konsult har levererat alternativt för anställningar som erbjuden konsult har haft.
• Lämna referenspersoner som är anställda hos annan än:
o Anbudsgivaren.
o Anbudsgivarens moderbolag, syskonbolag, dotterbolag eller liknande.
o Underleverantör till anbudsgivaren i detta anbud.
Lämna också:
• Kontaktuppgifter för referenspersonerna.
• Namn på uppdragsgivarna.
• Referenspersonernas roll i uppdragen/anställningen.
- Telefonnummer till erbjuden konsult
- Erbjuden konsult har tillräcklig förmåga att samarbeta, vara lyhörd, arbeta självständigt, vara drivande samt kommunicera på svenska för att kunna leverera uppdrag med tillfredsställande kvalitet
- Erbjuden konsult ska besitta kompetens som i vart fall i mindre omfattning möter uppdragets innehåll. Se beskrivning av verktyg och arbetssätt mm och motivera.

BÖR-KRAV:
- en konsult med kompetens som fullt ut, i stor omfattning eller i medium omfattning möter uppdragets innehåll. Se beskrivning av verktyg och arbetssätt mm och motivera.
Implementation
Jira
TDD
Test Management
Testledning
Kravhantering
Kravställning
Svenska
C
Continuous integration
SoapUI
Confluence
SQL
Agresso
SAFe
Acceptance testing
Requirements analysis
XML
 Sundsvall, Västernorrlands län
Duration
01/09/2023 - 31/08/2024