Expert inom it-drift och Linux open source - Folkhälsomyndigheten

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
ROLL: Expert inom it-drift och Linux open source
Startdatum: 2023-08-01 (flytande med start mellan 17 juli - 4 september 2023)
Slutdatum: 2023-12-31
Option: 2025-12-31
STATIONERINGSORT: Folkhälsomyndighetens kontor i Solna eller Östersund. Det finns möjlighet att arbeta på distans men när arbetet så kräver ska konsulten inställa sig på kontoret, ca en gång per månad.
OMFATTNING: 60-100% enligt konsultens önskemål

BESKRIVNING:

Fokus ligger på driftkritiska Linux-system, inklusive databaser och klustrade miljöer, men andra uppgifter inom it-drift förekommer.

I uppdraget ingår också planering, sammanhållning och praktiskt genomförande, avseende både teknisk förvaltning av befintliga system samt vid framtagande/införande av nya system.

Uppdraget ställer krav på förmåga att utvärdera komplexa it-miljöer och att med ett lösningsorienterat synsätt analysera och bedöma beroenden samt risker i it-miljön.

I uppdraget ingår att leda aktiviteter inom området och operativt styra och råda teknisk personal. Kontaktytan är bred och uppdraget kräver mycket god förmåga att förmedla både kunskap och budskap oavsett mottagare, skriftligt och muntligt.

Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra uppdrag inom området.

SKA-KRAV:

- Ange önskat startdatum
- Minst 8 års arbete som drifttekniker i större driftkritiska it-miljöer.
- Mycket god erfarenhet inom administration av Linux/Unix, liksom av databaser och databaskluster i Linux/Unix-miljö, lastbalansering, felsökning, optimering, rättigheter samt backup av databaser.
- Mycket god erfarenhet inom open source webbservrar (Apache, Tomcat) och närbesläktadinternet-miljö såsom domäner, MX, DNS, DNS-Sec.
- Mycket god erfarenhet inom administration av virtualiseringsplattform, Hyper-V och/eller VMware.
- Mycket god erfarenhet inom central lagring/SAN, backup, block & fillagring samt share- och filrättigheter.
- Aktuell kunskap inom it- och informationssäkerhetsområdet.
- Erfarenhet av arbete i linje med ITIL
- Mycket god förmåga i svenska, tal och skrift.
- Beskrivning av referensuppdrag gällande uppsättning och administration av klustrade miljöer för Linux/Unix och databaser/databaskluster
- Tidpunkt för referensuppdrag 1 (ÅÅMM-ÅÅMM)
- Ange kontaktuppgifter till kontaktperson hos uppdragsgivare för referensuppdrag 1 (namn, telefon, mejl)

BÖR-KRAV:

- Mycket god erfarenhet och kunskap inom orkestreringslösningar för containrar, till exempel Kubernetes, Swarm, K3s eller motsvarande.
- mycket god erfarenhet och kunskap inom Galera-kluster.
- mycket god erfarenhet och kunskap inom skriptspråk i Linux-miljö.
- mycket god erfarenhet inom Ubuntu.
- mycket god erfarenhet och kunskap inom nätverksinfrastruktur och mjuk- & hårdvarulastbalansering.
- mycket god erfarenhet och kunskaper inom administration av Windows servermiljö, Active Directory, SCCM och MS SQL.
Active Directory
Informationssäkerhet
Infrastruktur
ITIL
Apache Tomcat
Unix
Databaser
Linux
Apache
Microsoft SQL Server
Windows
Nätverk
Open Source
VMware
Svenska
Drift
SCCM
Ms sql
Hyper-v
SQL
Säkerhet
Kubernetes
Ubuntu
Windows Server
Virtualisering
 Solna, Stockholms län
Duration
01/08/2023 - 31/12/2023