IT- Koordinator Migrering och Grundfunktionalitet, FVIS-programmet

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
BESKRIVNING:
Huvudprojektet Verksamhetsnära Implementation ansvarar för att ta fram lösningsförslag, kartlägga samt implementera RVN:s processer och konfigurationer i Cosmic. Där projektets mål är att Cosmic levereras med minst bibehållen funktionalitet som finns i dagens system och processer.

Projektet säkerställer att verksamheten får ett systemstöd som stödjer en patient-process genom hela systemet, skapar förutsättningar för att minska dubbeldokumentation, samt säkerställer uppföljning i realtid genom översiktsrapporter. Projektet via delprojektet migrering tar fram lösningsförslag för både manuell samt teknisk migrering på vad som ska migreras till Cosmic, samt skapar underlag för migreringsbeslut kring befintliga system som skall ersättas genom kartläggningar.

Vidare arbetar koordinatorn med att utreda och kartlägga processer, konfigurationer och att verksamhetskrav fungerar tillsammans med befintliga systemstöd och att verksamhetens nya lösning i Cosmic blir optimerade utifrån det direktiv som ligger till grund för projektet.

Arbetsuppgifter
• Leda och följa upp arbetet med förberedelser, analys, kravställning och implementation av lösning inom grundfunktionalitet och migrerings området.
• Ta fram beslutsunderlag för taktiskt och strategiskt vägval för migrering
• Ta fram beslutsunderlag för taktiskt och strategiskt vägval för grundfunktionalitet
• Leda och följa upp arbetet för utredning av migreringsbehov i system som skall ersättas
• Stödja och följa upp arbetet för utredning av system som skall ersättas
• Driva kartläggning av informationsmängder inför migrering
• Ansvara för framtagande av mappningsspecifikationer och rutiner för genomförande av migreringsaktiviteter
• Ta fram en plan för migreringsaktiviteter
• Delta i SUSSA-gemensamt arbete kring migrering om det kommer bli ett sådant
• Delta i möten och utredningar för leveransområden i projektet Verksamhetsnära Implementation samt rapportera till projektledaren progress i arbetet

Uppdraget är fördelat 50% på delprojekt Migrering och 50% på delprojekt grundfunktionalitet. Fördelningen mellan projekten kan komma att variera över tid.

SKA-KRAV:
1. Erfarenhet av system-införande
2. Erfarenhet av framtagande av migrerings strategi. (Erfarenhet ska styrkas via minst ett uppdrag)
3. Erfarenhet av koordinering av många parallella leveranser (Erfarenhet ska styrkas via minst två uppdrag.)
4. Stor förmåga att leda, koordinera, delegera och sammanställa arbete på ett strukturerat sätt.
5. Stor förmåga att vara drivande och ta egna initiativ.
6. Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Beskriv hur erbjuden konsult uppfyller kravet. Lämna uppgift om vilken information i CV som stöder beskrivningen.

BÖR-KRAV:
1. Mycket goda kunskaper i Svenska i tal och skrift.
konsultens referensperson bifogar ett skriftligt dokument med en bedömning (från referensen) mellan en skala 1–5. 1 = uppfyller inte kraven och 5 = uppfyller kraven utmärkt.

2. Är noggrann, ambitiös och självgående lagspelare. Vi lägger stor vikt till de personliga egenskaperna konsultens referensperson bifogar ett skriftligt dokument med en bedömning (från referensen) mellan en skala 1–5. 1 = uppfyller inte kraven och 5 = uppfyller kraven utmärkt.

3. Erfarenhet av projektledning

Beskriv hur erbjuden konsult uppfyller kravet. Lämna uppgift om vilken information i cv som stöder beskrivningen
Analys
Implementation
Kravställning
Progress
Projektledning
strategi
Svenska
Dokumentation
Utredning
Ledning
 Sundsvall, Västernorrlands län
Duration
01/09/2022 - Open