Systemarkitekt IT-operations

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
I rollen som systemarkitekt är du huvudarkitekt inom IT Operations första releasetåg RAIL. Inom ditt ansvar så styr du tåget i linje med IT Operations och företagets strategiska mål samt realisering av dessa.
Ditt uppdrag innefattar bland annat:
• Definiera och kommunicera en samlad arkitektonisk vision för tåget.
• Analysera, medverka vid prioritering och planera utvecklingsinitiativ tillsammans med PM – Product Management och RTE – Release Train Engineer.
• Samordna och bidra i arkitekturnätverk.
• Samarbeta med och stötta arkitekter inom de tekniska plattformarna.
• Arbeta nära och lyfta frågeställningar till arkitekter inom vår roadmap – ”IT Delivery, Governance and Security”.
• Agera länk mellan olika initiativ, inom och utom tåget.
IT Operations har ett globalt ansvar för utveckling, förvaltning och drift av hela företagets IT-infrastruktur, vilket är en viktig del av affärsverksamheten. Inom ramen för tåget utvecklar och förvaltar vi de tekniska plattformarna Windows, Linux, on-premise och Azure IaaS, samt Nätverk/kommunikation.
CDOPs agila releasetåg hanterar även olika komponenter såsom databaser på plattformarna och tjänster som konsumeras av våra utvecklingsenheter.
Uppdraget erbjuder en vardag där samverkan med tågets olika tekniska team ingår, dels i dagliga operativa frågor och dels i framåtriktade leveranser. Uppdraget innebär en möjlighet att arbeta med att effektivisera CDOPs utveckling och drift och även delta i förflyttningen till molntekniker och molntjänster.
Kompetenskrav
• Är väl insatt i arkitekturprinciper, arkitekturregelverk och standards
• Är driven och har en stor vilja och intresse att jobba med nya lösningar
• Vågar ifrågasätta gamla principer
• Har förmåga att växla mellan strategisk höjd och tekniskt djup
• Är en god kommunikatör
• Har en god leveransförmåga med stort engagemang
• God kännedom om agila principer, med fördel SAFe
Du har vana att kommunicera på både engelska och svenska samt är duktig på att skapa och underhålla ett stort kontaktnät.
Infrastruktur
Linux
Product Management
Windows
Databaser
Nätverk
Vision
Kommunikation
Azure
Svenska
Drift
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open