Erfaren projektledare bank, "carve-out" / delning

Finance & Insurance
Stockholms län
This gig is no longer available.
Beskrivning
Beslut om avyttring av ett dotterbolag har fattats sedan en tid tillbaka. Försäljningen har förberetts och separationen av system/data från koncernen är väl kravställda. Det återstår utveckling, test och omläggning.

I samband med denna avyttring har man även fattat beslut om ytterligare en avyttring, vilket leder till att ett visst omtag måste göras vad det gäller den finska verksamheten.

Hela avyttringen är komplex och omfattar ett stort antal system och teknikplattformar inom vitt skilda områden såsom kortbetalningar, riskrapportering, finans, masterdata, HR etc både i Sverige och Finland.
Rollen förväntas driva och koordinera separationsarbetet av administrativa system samt produkt- och kundsystem.
Övergripande förståelse och erfarenhet av hur man metodiskt tar sig an det funktionella separationsarbetet är viktigare än detaljkunskaper.
Vidare är erfarenhet av att driva tvärfunktionell förändring en förutsättning.

Rollen förväntas driva det separationsarbetet av administrativa system samt tillämpning för försäljning av tjänster i Sverige och Finland. Huvuddelen av separationsarbetet utförs i befintliga agila SAFe tåg, team och förvaltningsorganisationer. Rollen ingår i ett team med ansvar att säkerställa separationen vid en försäljning. Teamets ansvarar för övergripande krav, koordinering av utveckling och test samt att ytterst säkerställa separationen av IT miljön.

Kompetenskrav
1. God förståelse för lösningar för produkt och tjänsteförsäljning i bank vilket även inkluderar kundhantering och rapportering.
2. God förståelse för administrativa lösningar såsom HR, bokföring och IT administration.
3. Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna SAFe
4. Erfarenhet av Jira
5. Svenska och engelska i tal och skrift
6. Dokumenterad erfarenhet av liknade projekt, motsvarande omfattning och komplexitet.
7. Driven, kommunikativ, god samverkansförmåga

Omfattning: 100%
2022-11-01 - 2023-10-31
Du förväntas utföra uppdraget 3 dgr / vecka hos kunden i Stockholm.

Vi ser fram emot att du hör av dig med en aktuell konsultprofil
jira
Svenska
Finans
SAFe
projektledning
bokföring
system och applikationer
carve-out-projekt vid försäljning
förståelse för komplexa systemsamband på projektledarnivå
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
01/11/2022 - 31/10/2023