Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Salesforce utvecklare

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Beskrivning
Senior utvecklare inom Salesforce med erfarenhet av att driva och ta fram lösningar inom Salesforce, med fokus på Service Cloud. Arbetet kräver en förmåga att kunna ta fram tekniska lösningsförslag och förankra dessa med övriga teammedlemmar och arkitekter, samt förklara och motivera dessa för kravställare.
Konsulten kommer tillhöra ett av våra agila utvecklingsteam som har ett ansvar för utveckling och förvaltning av CRM-systemet. Teamet är ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam som består av ca 10 personer.
Uppdraget är att tillsammans med teamet och Product Management driva implementeringen av Salesforce. I rollen kommer konsulten vara en viktig länk mellan verksamhetens affärsbehov och IT och framförallt arbeta med visualisering och implementering av potentiella lösningar samt konkretisering av krav från olika intressenter.
Kompetenskrav
-Minst 3 års erfarenhet av implementation inom Salesforce, gärna inom Service Cloud.
-Erfarenhet av design av Salesforcelösningar
-Erfarenhet av integration av större implementationer/integration mot Salesforce
-God förståelse av bank och finans och kan agera brygga mellan affären och utvecklingsteamen
-God förståelse för agila utvecklingsmetoder, gärna SAFe och kunskap inom Jira,
Confluence och GIT
-Strukturerad och analytisk, god kommunikatör med förmåga att förankra och samarbeta
-Goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och skrift
-Har förmågan att visualisera och förklara frågor på ett enkelt och begripligt sätt
Relevanta Certifieringar:
– Salesforce Service Cloud
– Salesfoce Sales Cloud
– Salesforce Adminstrator
– Salesforce App Bulider
– Salesforce Developer 1
Omfattning: 100%,
2022-04-01 – 2022-09-30
Välkommen att höra av dig med din profil, senast 25 mars.
Salesforce
CRM
Implementation
Integration
jira
Product Management
Cloud
Confluence
SAFe
Salesforce Service Cloud
Salesfoce Sales Cloud
Salesforce Adminstrator
Salesforce App Bulider
Salesforce Developer 1
Location
STOCKHOLM, Stockholms län, Sweden
Duration
04/04/2022 - 30/09/2022