Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Programledare digital kreditprocess

Management & Strategi
Stockholms län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Nu söker vi en skicklig programledare till en av våra prioriterade kunder inom finans.
Uppdraget
Kunden behöver digitalisera UKs kreditprocess, och har en hypotes om att det kommer lösas dels med ett övergripande processtöd implementerat i system som utvecklas i Stockholm/Sverige, samt att flertalet ”under-”processer behöver komma på plats med hjälp av lokalt systemstöd i UK. Vi behöver en programledare som kan hålla ihop helheten kring detta, där vi troligtvis ser flertalet epics/projekt i Stockholm samt flertalet projekt lokalt i UK.
Bakomliggande behov är både styrda av myndighetskrav men också ett förbättrat stöd för vår affär i UK.
Kompetens
Vi söker nu en senior projekt-/programledare som kan axla ansvaret att hålla ihop helheten kring detta arbete. Vi är precis i startgroparna och har några lösningshypoteser men behöver snabbt komma fram till en del strategiska och arkitekturella beslut, hitta en uppdelning av arbetet och ett stegvist införande, samt reda ut vilka delar som löses från bankens utvecklingsavdelningar i Stockholm kontra UK. Vi behöver även gemensamt SE/UK sätta upp och enas kring en struktur för detta arbete.
Beställare till programmet kommer mest sannolikt att sitta i UK, och det kommer finnas stort koordineringsbehov mellan projekt i UK och projekt/epics i SE.
Utvecklingsarbetet i Sverige bedrivs agilt enligt SAFe.
Tidigare kännedom kring bank och kreditprocessen är krav.
Omfattning: 100%
2022-04-04 — 2024-06-30
strategi
Finans
Ort
Stockholm, Stockholms län, Sverige
Period
ASAP - Öppen