Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Ägare Active Directory i globalt bolag

IT & Telekom
Stockholms län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Uppdraget gäller en ägare till Active Directory (AD) hos en av våra prioritertade kunder inom finans. (behörighetskontrollsystem). Deras
AD är globalt och lyder under flera länders regulatoriska krav samt har höga tillgänglighetskrav och IT-säkerhetskrav.
Ägaren agerar kravställare, sakkunnig och sammanhållande mellan driftavdelning, IT-säkerhet och olika verksamhetsområden.


Kompetenskrav
Du ska ha goda kunskaper i AD (AD Forest, LDAP, Kerberos, DNS, SIEM) och ADFS (SAML, WS-Federation, OAuth/OpenID Connect).
Du behöver vara teknikkunnig och ha lång erfarenhet katalogtjänster och identitetsfederation i storskalig IT-miljö.
Du kommer behöva ta en tydlig ledarroll för att se till att bankens AD följer alla compliance-krav och våra krav på behörighetshantering och behörighetsgranskning.
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Egenskaper; engagerad, analytisk, strukturerad, pragmatisk, strategisk.
Omfattning: 100%
2022-03-14 – 2022-12-31
Active Directory
Svenska
Drift
Ad
It-säkerhet
Säkerhet
ADFS
Compliance
Ort
STOCKHOLM, Stockholms län, Sverige
Period
2022-03-14 - 2022-12-31