Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Ägare Active Directory i globalt bolag

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Uppdraget gäller en ägare till Active Directory (AD) hos en av våra prioritertade kunder inom finans. (behörighetskontrollsystem). Deras
AD är globalt och lyder under flera länders regulatoriska krav samt har höga tillgänglighetskrav och IT-säkerhetskrav.
Ägaren agerar kravställare, sakkunnig och sammanhållande mellan driftavdelning, IT-säkerhet och olika verksamhetsområden.


Kompetenskrav
Du ska ha goda kunskaper i AD (AD Forest, LDAP, Kerberos, DNS, SIEM) och ADFS (SAML, WS-Federation, OAuth/OpenID Connect).
Du behöver vara teknikkunnig och ha lång erfarenhet katalogtjänster och identitetsfederation i storskalig IT-miljö.
Du kommer behöva ta en tydlig ledarroll för att se till att bankens AD följer alla compliance-krav och våra krav på behörighetshantering och behörighetsgranskning.
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Egenskaper; engagerad, analytisk, strukturerad, pragmatisk, strategisk.
Omfattning: 100%
2022-03-14 – 2022-12-31
Active Directory
Svenska
Drift
Ad
It-säkerhet
Säkerhet
ADFS
Compliance
Location
STOCKHOLM, Stockholms län, Sweden
Duration
14/03/2022 - 31/12/2022