Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Förstudieledare ärendehanteringssystem

Management & Strategy
Stockholms län
This gig is no longer available.
Nu söker vi en skicklig förstudieledare till en av våra kunder. Uppdraget avser att kartlägga behovet av ärendehanteringssystem fr att byta ut ett befintligt.
Idag hanteras närmare 50.000 ärenden per år i systemet. Uppdraget avser att kartlägga, avgränsa, utreda och ta fram underlag för upphandling av nytt system.
Förstudiens syfte är också att utreda och fastställa en tydlig gränsdragning mellan utveckling av effektiv ärendehantering och utveckling av informationssäker och arkivbeständig lagring av information samt dokumenthantering
Kompetenskrav
har erfarenhet av att stödja verksamheter i kravanalys och behovsinventering i samband med byte av ett verksamhetskritiskt system (ärendehanteringssystem)
ska ha god vana att samarbeta med och coacha verksamhet, vid översättande av behov till relevanta tekniska lösningar
har en uppfattning om möjliga tekniska lösningar som finns att tillgå
har en god kommunikativ förmåga och är bra på att visualisera och beskriva idéer och avsikter på ett begripligt sätt, utifrån både verksamhets- och teknikperspektiv
gillar strukturer, använda och förklara modeller, ramverk och metoder i ditt arbetssätt.
Uppdragets omfattning
Önskad start av uppdraget är snarast möjligt. Omfattningen bedöms vara 75-100% fram till sommaren med eventuell möjlighet till förlängning utifrån behovsbilden.
Analys
Dokumenthantering
Kravanalys
Upphandling
Location
Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open