Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Projektledare 50% regelverksimplentering IFRS17

Ekonomi, Finans och Försäkring
Stockholms län
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Erfaren Projektledare Regelverksimplementering, 50%. IFRS17.
IFRS 17-regelverket träder i kraft 2023. I verksamheten tolkas och tillämpas regelverket med hjälp av konsulter från KPMG. Projektet gör en satsning och utökar antalet resurser för att med marginal producera tolkningar av regelverket för att inleda en dialog med externa revisorer under Q2 2022.
Projektet behöver stöd i att under 2022 (och framförallt under första halvåret) planera, driva och följa upp aktiviteter för att säkerställa att vi är redo att redovisa IFRS 17 till 2023.
Leverablerna från projektet är:
– Ta fram dokumentation på hur vi har tolkat och tillämpat regelverket.
– Få dokumentationen och metoder granskat av extern revision.
– Få en extern validering av framtagna beräkningsmodeller.
– Säkerställa att material för årsrapporter är framtaget och att det finns en tydlig arbetsfördelning i koncernen.
– Bereda underlag inför beslut för referens- styrgrupp i projektet.
– Informera och förankra status till berörda parter inom projektet.
Omfattning: 50%
2022-01-10 – 2022-12-31
Välkommen att höra av dig, malin@houseofskills.se, senast 16/12
projektledning
ifrs17
50%
regelverksimplementation
försäkring
Ort
STOCKHOLM, Stockholms län, Sverige
Period
2021-01-10 - 2022-12-31