Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Processkartläggning bank finans

Management & Strategy
Stockholms län
This gig is no longer available.
I samband med att vår kund inom finans ändrar sin Policy & Risktolerans behöver behov av systemstöd identifieras och beskrivas för att utveckling ska ske.
I detta uppdrag ska nedanstående processer kartläggas för att man sedan ska kunna ta det vidare och konkretisera systemstöd vidare
Kreditprocess
Risktolerans
Kreditpolicy
Systemstöd
SAFe – behov/problembeskrivning
Kompetenskrav:
Processkartläggning
Kunskap om aktuella processer
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter:
Svenska
Finans
Location
Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open