Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Tjänstedesigner bank

Finance & Insurance
Stockholms län
This gig is no longer available.
Arbetet handlar om att stötta sparaffären i att utveckla framtidens affärsmodeller och att vara med och skapa framtida erbjudanden och värdehöjande tjänster som säkerställer betalningsvilja hos våra kunder. Utöver utforskande och strategiskt arbete med affärsmodeller kommer man i rollen också arbeta med att stötta sparaffären i att kanalöverskridande paketera, hålla ihop och utveckla sitt produkt- och tjänsteerbjudande.
Man kommer arbeta tillsammans med stakeholders (Epic Owner, Product Managers), affärsutvecklare och utvecklingsteam i att utforska kund- och affärsbehov för att säkerställa produkt- och tjänsteerbjudandet möter de behov som finns. I rollen kommer man både arbeta operativt med produkt- och tjänsteerbjudande men också med att coacha stakeholders (Epic Owner, Product Managers), affärsutvecklare och utvecklingsteam i hur man arbetar kundcentrerat och med tjänstedesign i en lean-agil miljö.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med affären utforska och utveckla framtidens affärsmodeller för sparaffären.
Tillsammans med affären omvandla affärsinsikter till affärsbehov, affärsmål och strategier
Tillsammans med affären konkretisera och visualisera målbilder för våra tjänster
Ta fram kanalöverskridande lösningar och tjänsteerbjudanden inom produktområdet. • Förvandla kund- och affärsinsikter till affärsmöjligheter.
Bidra i prioritering för olika insatser och stöttar i att förverkliga och realisera tjänster. • Ta fram koncept visualiserade i form av skisser eller prototyper.
Genomföra och kommunicera både kvantitativa och kvalitativa insiktsarbeten
Bidra till att fortsätta bygga upp ett strukturerat arbetssätt kring tjänstedesign i organisationen.
Utbilda organisationen för att sprida designkompetens inom banken

Kompetenskrav
• Har minst 7-10 års erfarenhet av att arbeta med tjänstedesign.
Har erfarenhet av strategisk tjänste- och affärsutveckling med hjälp av kundcentrerade metoder
Har erfarenhet av att leda och driva strategiskt designarbete som går över team, avdelningar, produktområden och kanaler.
Är en trygg facilitator med med fokus på målet.
Är metodstark och har förståelse för hela designprocessen, från att identifiera problem som ska lösas till att lansera en tjänst.
Är stark på både muntlig och visuell kommunikation.
Kan identifiera pain points och affärsmöjligheter över hela kundresan och har förmågan att omforma dessa till tydliga förbättringar och lösningar.
Kan arbeta med lösningar på både kort och lång sikt. Har en god förmåga att prioritera effekter och se vilka insatser som kan ge högst värde.
Kan konkretisera och visualisera affärs- och kundinsikter
Kan peka på viktiga vägval, områden och tydliga nästa steg.
• Kunskap om bank, sparande och placeringar och/eller finansiella tjänster är meriterande

Förväntningar på konsulten
Strategiskt stötta banken i att ta fram framtidens affärsmodeller inom sparområdet.
Affärsutveckling
LEAN
strategi
Kommunikation
Finans
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - Open