Prosjektleder - Lagring av persondata

IT & Telecom
Oslo
This gig is no longer available.
Kundens Digitale Tjenester (tidligere IT) har behov for å utrede en løsning for sikker lagring av data i sky i henhold til GDPR og Schrems II. I tillegg trenger løsningen å fasilitere for effektiv utvikling og forvaltning som medfører at tradisjonelle metoder for tilgangskontroll hvor kun utvalgte personer kan forvalte data må endres til en segmenteringsmodell hvor team kan arbeide effektivt med sine løsninger. Det antas at løsningen må basere seg på kryptering og kjennskap til dette fagområdet kan veie inn.
Utgangspunktet er at kunden benytter AWS for nye løsninger da dette bidrar til en langt raskere og fleksibel utviklingstakt. Videre har team ansvar for sine applikasjoner og samtidig må applikasjonene ha tilgang til brukerinformasjon for å tilby brukertilpassede tjenester. Utfordringen er å sikre data samtidig som at man gir nødvendig tilgang til at data kan benyttes i applikasjonene.
GDPR/Schrems II veier tungt, og det er viktig for oppdragsgiver at det søkes løsninger som reduserer risiko for GDPR brudd til et minimum. Spillerommet er derfor regulert av føringer fra EDPB (European Data Protection Board).
I første omgang søker vi etter en ressurs som kan lede arbeidet med et forprosjekt for å evaluere alternativer. Evalueringen antas å ta resten av 2021.
Antatte oppgaver forprosjektet er:
Oppstart
- Innarbeide forståelse for infrastrukturen, applikasjonene og teamstrukturen
- Samarbeide tett med kundens personvernombud for å avklare det juridiske spillerommet for ulike løsninger
- Etablere tilstrekkelig forståelse for de juridiske rammer og oppdragsgivers tolkning (GPDR)
- Etablere samarbeid med sentrale parter som personvernombud og informasjonsarkitekt
- Etablere samarbeid med løsningsarkitekter
- Definere opp ressurser som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet
Planlegging
- I samarbeid med kundens personvernombud etablere en arbeidsplan for forprosjektet ut 2021
- Etablere team basert på identifiserte ressurser
- Workshops eller ekstern dialog for å innhente innspill til fremgangsmåte
- Etablere evalueringsmetodikk for alternativer
- Plan for å gjennomføre evaluering
Gjennomføring
- Gjennomføre møter/workshop og fasilitere disse
- Sørge for at aksjonspunkter følges opp
- Bidra til at tema blir gjennomlyst og evaluert basert på samhandling
- Bidra inn med egen kompetanse der denne er relevant
- Sørge for å kvalitetssikre alle løsninger med juridisk/ kundens personvernombud.
- Sørge for at det utarbeides dokumentasjon som kan resultere i en anbefalinger
- Sørge for at rapport utarbeides, samt beslutningsunderlag.
- Utarbeide forslag til gjennomføring av anbefalt tiltak som avlevering av forprosjektet.
- Sammen med kundens personvern ombud sørge for rapportering på fremdrift til ledelse
Krav til erfaring/kvalifikasjoner/kompetanse
Sentrale forutsetninger:
Besvarelse
Erfaring med cloud løsninger, og hvordan data lagres i public cloud
Kjennskap til markedet for aktuelle løsninger
Kjennskap til kryptografiske løsninger
Gode kommunikasjonsevner og prosjektledererfaring
Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2
AWS
Infrastruktur
PPS
REST
Gdpr
Cloud
Drift
Workshop
Location
Oslo, Oslo, Norway
Duration
ASAP - Open