Säkerhetskonsult för uppdrag i Sundsvall

IT & Telecom
Västernorrlands län
This gig is no longer available.
Bouvet söker åt kund efter en säkerhetskonsult. Kund behöver förstärka med en konsult för att få hjälp med att göra en bedömning av aktuellt säkerhetsskydd (IT-säkerhet) med utgång i CIS Controls (version 8). Resultatet ska sedan visa på eventuellt gap, styrkor och svagheter samt en enkel rekommendation.
Bedömningen ska utgå ifrån nivå 2 (IG2).

Konsulten kommer i uppdraget att behöva arbeta relativt självständigt och kunna förlita sig på överenskommen modell för uppdraget. I uppdraget ska följande, dock inte uteslutande, vara arbetssätt och aktiviteter för att komma fram till ett resultat:
- intervjuer av medarbetare och chefer,
- ta del av teknisk dokumentation och bilda sig en uppfattning utifrån dessa,
- ta del av presentationer som beskriver delar i kunds tekniska miljö.

I uppdraget ingår även att sammanställa både ett tekniskt underlag som beskriver åtgärder och rekommendationer samt ett underlag för presentation på ledningsnivå.


Konsulten ska:
  • ha minst 5 års erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor i en organisation och eller myndighet med minst 500 anställda under de senaste 10 åren,
  • ha utfört bedömningar enligt CIS controls eller liknande standard,
  • kunna skriva och tala flytande svenska och engelska.

Omfattningen kommer att vara cirka 20 – 40 tim/vecka (50 – 100%). Omfattningen får inte överstiga 300 timmar under perioden till och med 2021-12-31. Vid en eventuell förlängning av leveranskontraktet, om behov finns, kommer eventuellt timmar att kunna tillföras. Option om förlängning t.om 31 Dec 2022

Vid intresse, Kontakta Jacqueline Michie på Bouvet Sverige, jacqueline.michie@bouvet.se
It-säkerhet
Säkerhet
Dokumentation
Ledning
Svenska
Location
Sundsvall, Västernorrlands län, Sweden
Duration
01/11/2021 - 31/12/2021