Systemutvecklare Java med minst 4 års erfarenhet.

IT & Telecom
Jönköpings län
This gig is no longer available.
Bouvet söker åt kund efter en erfaren javautvecklare.
Kund står just nu inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten och har behov i några olika utvecklingsteam.
Kunds huvudsakliga verksamhetssystem heter Vera. Vera är utvecklat i Java EE, med en moderniserad backend och en lite äldre frontend med egenutvecklad Javascript.
Kund ska nu ta nu fram en ny generation av verksamhetsstödet till verksamheten.
Konsulten ska ingå i ett tvärdisciplinärt team som arbetar enligt en kundanpassad variant av Scrum. Konsultens primära roll är att utveckla, men även stödja i andra roller. Som utvecklare i detta uppdrag kodar du främst backend (exempelvis med JPA, EJB och REST) men även frontend (exempelvis med Angular, HTML 5, CSS och JavaScript). Du testar även din egen kod både med enhetstester, integrationstester och genom att köra systemet manuellt.
Utvecklingen bedrivs i en modern miljö med inriktning mot DevOps. Verktyg som används i utveckling är exempelvis IntelliJ, Maven, Jenkins, Git, SonarQube och Docker. För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence. Tea-met hanterar sin egen testmiljö, så konsulten kommer att få bidra i detta arbete.
Skallkrav:
•Konsulten ska ha minst 4-8 års erfarenhet som systemutvecklare inom Java
• Konsulten ska ha god kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt.
• Systemutvecklare inom Java med hög kompetens om webbutveckling inom Java EE och Java 8+. Specifikt EJB, JPA och REST.
•Erfarenhet av att arbeta agilt och av testdriven utveckling
•Hög samarbetsförmåga, kommunikativ, ansvarstagande och god problemlös-ningsförmåga
Det är meriterande om offererad konsult har:
•Kompetens inom Typescript, Angular, Javascript och HTML 5
•Erfarenhet av hantering av testmiljö och automatisering med Jenkins.
•Erfarenhet av stora projekt i komplexa miljöer

Ge Bouvet besked senast 13e Okt 2021 om ni önskar offerera någon av era konsulter för uppdraget. Returnera följande till uppdrag @bouvet.se
  1. - konsults CV
  2. - pris
  3. - Motivering som svarar på hur konsult möter alla "skallkrav" och meriterande krav.
Java
Javascript
Scrum
CSS
HTML
Jenkins
jira
JPA
Maven
REST
Webbutveckling
Frontend
Kommunikation
Docker
Devops
Typescript
Svenska
Confluence
Angular
Intellij
Backend
EJB
Integrationstest
Enhetstest
Location
Jönköping, Jönköpings län, Sweden
Duration
18/10/2021 - 30/06/2022