Uppdragsledare för marknadsundersökning

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Bouvet söker åt kund efter en uppdragsledare inom särskilt specialistområde; Marknadsundersökning gällande standardsystem för uppgiftsbehandling.
Kunden är inne i ett skede att effektivisera processen för behandling av uppgifter. Detta innebär bl.a. planering inför behandling av uppgifter, tillhörande beslutsprocess för behandling av uppgifter, förvaltning av uppgiftsamlingar samt att hantera inhämtande, lagring och utlämnade av data.
Vi söker nu en erfaren uppdragsledare som utifrån behov ska identifiera och utvärdera, på marknaden förekommande standardsystem i syfte för kund att ska säkra god överblick över sina uppgiftssamlingar, dess metadata samt uppfyllnad av krav enligt GDPR.
Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra lämpliga uppdrag inom it-området.
Skallkrav:
1. Mycket god erfarenhet att för regelstyrda verksamheters räkning identifiera, utvärdera och dokumentera standardsystem.
2. Mycket god marknadskännedom inom området för standardsystem för behandling av uppgifter/data, datalagring och metadata.
3. Mycket god kunskap inom området för GDPR, förvaltnings- och arkivlagen
4. Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.
Meriterande
1. Mycket god erfarenhet att identifiera och utvärdera systemlösningar kring behandling av känsliga personuppgifter.
2. Goda kunskaper i offentlig upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom it-supportområdet.
Två (2) referensuppdrag ska lämnas. Uppdragen ska ha omfattat minst 100 timmar vardera och ska ha utförts under de senaste tre åren räknat från sista svarsdag.
  • I ett av referensuppdragen ska den erbjudna konsulten ha lett ett uppdrag där dennes marknadskännedom inom standardsystem för behandling av uppgifter/data, datalagring och metadata varit en avgörande faktor för uppdragets resultat.
  • I det andra referensuppdraget ska den erbjudna konsulten ha lett ett uppdrag inom området för GDPR, förvaltnings- och arkivlagen.
Svenska
Upphandling
gdpr
uppdragsledare IT
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
25/10/2021 - 30/11/2021