Testare/Testledare med högre kompetensnivå

IT & Telecom
Jönköpings län
This gig is no longer available.
Combitech söker Testare/Testledare med högre kompetensnivå (avrop Jordbruksverket)

Beskrivning
Jordbruksverket har under en tid arbetat med framtagandet av systemstöd relaterat till Jordbrukspolitiken som gjordes om 2015. Under detta arbete tog vi fram en ny plattform för egenutveckling (JUP) som bygger på öppen källkod. I denna plattform har större delen av de nya systemen implementerats. Dessa omfattande projekt är nu avslutade och vidareutvecklingen fortsätter samtidigt som vi förbereder oss för den kommande reformen och ny jordbrukspolitik.

Som förberedelser innan nyutvecklingen av kommande reform startar har vi behov av att stabilisera nuvarande system, genomföra förändringar i systemarkitekturen för att framtidssäkra systemet samt skapa förutsättningar för att så effektivt som möjligt kunna genomföra utvecklingsarbetet av nästa reform. Det är ett stort och spännande arbete som lägger grunden till det kommande arbetet med ny jordbrukspolitik.

Inom både arbetssätt och teknik strävar vi efter att ligga i framkant. Vi har ett grundtänk som vi vidareutvecklar löpande. För att du ska trivas och passa in hos oss är det viktigt att du har aktuell erfarenhet och intresse av att fördjupa dig i den roll vi efterfrågar. Vi ser samarbete inom teamet som a och o för att lösa den gemensamma uppgiften. Vi arbetar efter agila principer och vi förväntar oss att dina erfarenheter kan föra oss framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att vi ska hitta rätt uppdrag för varje individ.

Vi söker nu 1 st teknisk Testare/Testledare som ska ansvara för att leda, planera och utföra tester. Konsulten ska se till att tester genomförs på ett sätt som garanterar hög kvalitet i levererade produkter (artefakter) och att verksamhetsmål och effektmål uppnås.

Ansvarsområden:
- Ta fram teststrategi
- Ta fram testplan
- Säkerställa att förutsättningar för test finns, t ex testdata och testverktyg
- Se till att testfall tas fram
- Se till att kunden utformar acceptanskriterier

Arbetsuppgifter:
- Planera och leda ett projekts testaktiviteter
- Följa upp och rapportera alla testaktiviteter
- Leda arbetet med att analysera och designa tester
- Planera och genomföra tester
- Delta vid framtagande av leveransrutiner

Uppdragets omfattning är 100%. Omfattning 2 år med option på 2 * 1 år.

Kompetens inom Nivå 2
Konsulten ska:
· uppfylla kompetensnivå 1
· ha minst 6 års erfarenhet inom efterfrågad roll
· ha en hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom rollen
· vara förebild för andra konsulter på lägre nivå.
· ha erfarenhet av och deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
· ta huvudansvar för ledning av större grupp
· ha mycket stor självständighet.

Nivån uppnås normalt tidigast efter 9 år.

Offererad konsult ska uppfylla följande obligatoriska krav:
· Goda kunskaper i testmetodik
· Goda kunskaper i testprocesser, modeller, metoder och verktyg för olika typer av tester
· Erfarenhet av testdriven utveckling och agilt arbetssätt
· Erfarenhet av riskbaserad test
· Flerårig erfarenhet av att planera och genomföra regressions-, integrations-, system- och acceptanstester
· Flerårig erfarenhet av att planera och leda acceptanstester med avancerade användare från olika verksamheter
· Erfarenhet av kravhantering

Meriterande kompetens:
· Komplex mjukvaruutveckling inom Java
· Komplex mjukvaruutveckling med flera samverkande utvecklingsteam
· JIRA
· Testning med REST-klient, t ex Postman, API
· Testautomatisering
· SQL queries med POSTGRES
· JSON-format
· Jordbruksverkets verksamhet
· Administrativa handläggningssystem
· Att demonstrera system för olika målgrupper
· BDD (Behaviour driven development) eller TDD (Test driven development)
· Event-baserade system
· Enterprise Architect

Uppdragsinformation:
Beräknad starttid så snart som möjligt efter överenskommelse mellan parterna. Omfattning 100%.
Avtalspris inkluderar samtliga åtaganden och kostnader (till exempel resekostnader, logi, traktamenten, projektmöten, dokumentation, kompetensutveckling) enligt förfrågningsunderlaget och lämnat anbud.

Placerings-/stationeringsort för konsult är Jordbruksverkets lokaler i Jönköping.

Svar önskas senast 2020-10-04. Sista anbudsdatum är 2020-10-07.

Om ni har kandidat, presentera denna där ni tydligt beskrivit kravuppfyllnad och bedömt lägsta pris.
Var noga att svara på frågorna, svara hur ni löser kraven inte bara ”konsulten har erfarenhet av…”
utan: ”konsulten har erfarenhet av… på grund av genomförda uppdrag … tid… då man genomförde … och använde metoder…”. Säkerställ att konsulten är beredd att arbeta på plats.

Observera att om ert företag inte redan är godkänt som underleverantör på ramavtalet
kan det ta extra tid för hantering och godkännande, vilket bör beaktas avseende svarstiden.

Är ni intresserad och har tillgänglig konsult som uppfyller kravbilden för uppdraget enligt bifogat upphandlingsdokument, vänligen återkom med underlag för avropssvar.
Java
SQL
Analys
Enterprise Architect
jira
json
Kravhantering
REST
strategi
TDD
Test
Testmetodik
Testning
Upphandling
Dokumentation
Avtal
Ledning
Testautomatisering
Location
Jönköping, Jönköpings län, Sweden
Duration
ASAP - Open