Infrastrukturarkitekt, nivå 3

IT & Telecom
Västra Götalands län
This gig is no longer available.
Combitech söker Infrastrukturarkitekt, nivå 3 till Trafikverket (avrop Kammarkollegiet)

Uppdragsbeskrivning
Tillsammans med övriga arkitekter tacklar konsulten framtidens utmaningar i det svenska transportsystemet genom att bland annat analysera, utforma och arkitektoniskt dokumentera den IT-infrastruktur som skall ta oss in i framtiden, allt med ena benet i verksamheten och det andra i tekniken. Konsulten ska analysera, utforma och dokumentera IT-infrastruktur som möter verksamhetens behov samt följer gällande yttre ramar (stadsplaner, riktlinjer, befintligt it-ekosystem, ramverk m.m.).
Konsulten kommunicerar beslutad arkitektur, deltar i framtagande och aktivt engagerar olika intressenter.

Konsulten ska vara drivande samt arbeta fram målbilden för den övergripande arkitekturen för IKTVäg tillsammans med övriga arkitekter inom IKT.

Omfattning
Uppdraget gäller 80%. Resor ingår inom uppdraget. Uppdraget förväntas pågå från 2020-11-01 till och med 2021-10-31 med option på förlängning på 6 + 6 månader till och med 2022-10-31.
Konsultresursen ska kunna anpassa sig till verksamhetens tillgänglighetskrav på förvaltningen vid planeringen av ledighet, semester och annan frånvaro.

Stationeringsort: Göteborg.

Säkerhetsklassning
Säkerhetsskyddsavtal ska ingås mellan Trafikverket och leverantör/underleverantör samt att säkerhetsprövning enligt vald nivå sker efter att kontrakt för avropet tecknats. Med anledning av det kommer kontraktets giltighet att villkoras att gälla under förutsättning att säkerhetsskyddsavtal tecknas och att konsulten godkänns i säkerhetsprövningen.
Kontraktets giltighet förutsätter också att konsulten genomgår och klarar säkerhetsprövning enligt säkerhetsklass 3. Om godkänd säkerhetsklassning ej kan uppnås för konsulten har Trafikverket rätt att häva avropsavtalet med omedelbar verkan.

Krav på konsulten
- Konsulten ska motsvara den angivna rollen Infrastrukturarkitekt, nivå 3
- Konsulten ska kunna presentera en lösningsidé i ett tidigare arbete. Meriterande med erfarenhet av arbete mot stor myndighet.
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av datakommunikation som innefattar komplexa anläggningar.
- Konsulten ska ha hög generalistnivå med djupa och breda kunskaper samt flerårig erfarenhet inom Microsoft Enterprise miljö (server, lagring, virtualisering, operativsystem, managementverktyg, säkerhet).
- Konsultens språk är svenska.

Övrigt
Trafikverket tillhandahåller lokal samt utrustning. För systemutveckling/systemering och test/tesledning och övriga i förekommande fall gäller:
Konsulten ska ha egen och rätt Visual Studio-licens för uppdraget med access till Trafikverkets utvecklingsmiljöer, i vilken konsulten vid behov ska kunna tillhandahålla licensnyckel.

Svar önskas senast 2020-09-28. Sista anbudsdatum är 2020-10-01.

Om ni har kandidat, presentera denna där ni tydligt beskrivit kravuppfyllnad och bedömt lägsta pris.
Var noga att svara på frågorna, svara hur ni löser kraven inte bara ”konsulten har erfarenhet av…” utan ”konsulten har erfarenhet av… på grund av genomförda uppdrag … tid… då man genomförde … och använde metoder…” .

Observera att för Kammarkollegiet gäller att underleverantörer skall fylla ett antal krav, om man inte redan har det klart med Combitech AB tar processen längre tid varför man snarast bör återkoppla till oss. Man får inte heller på Kammarkollegiet Södra ha tilldelning på någon egen position på ramavtalet. Underleverantörer i flera steg är inte heller tillåtet.

Är ni intresserad och har tillgänglig konsult som uppfyller kravbilden för uppdraget enligt bifogat upphandlingsdokument, vänligen återkom med underlag för avropssvar.
Analys
Infrastruktur
Management
Microsoft
Systemutveckling
Upphandling
Visual Studio
Kommunikation
Svenska
Säkerhet
Avtal
Ledning
Virtualisering
Location
Göteborg, Västra Götalands län, Sweden
Duration
ASAP - Open