Arkitekt, nivå 5, till Myndigheten för Digital Förvaltning

IT & Telecom
Västernorrlands län
This gig is no longer available.
Combitech söker Arkitekt, nivå 5 till Myndigheten för Digital Förvaltning (avrop DIGG)

Beskrivning
Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) ansvarar för strategi för en förvaltningsgemensam digital arkitektur, och har ett samordningsansvar för regeringsuppdrag som givits på området. DIGG utvecklar, förvaltar och främjar användningen av nationell normering, inklusive standarder, på området, i syfte att främja en ökad interoperabilitet.

DIGG söker en konsult som kan leda arbetet att etablera DIGG:s leveransförmåga av digitala tjänster. Konsulten ska kunna analysera den förväntade leveransen och föreslå organisation, förmåga, metoder, arbetssätt och miljö/verktyg.
Uppdraget innefattar också att vara med och etablera DIGG:s målarkitektur med fokus på de delar som är relevanta för DIGG:s digitala tjänster.

Uppdragets omfattning är 80-100%. Omfattning 6 månader med option på 3 * 6 månader.

För att genomföra uppdraget ser DIGG att konsulten har:
• Stor erfarenhet av följande områden:
- Utveckling och förvaltning
- Arkitekturarbete (primärt IT-arkitektur)
- Arbetssätt vid utveckling
- Devops (inkl. agila arbetssätt, skalbarhet för både team och system, driva workshops)

• Stor kompetens inom följande områden:
- Arkitektur
- Säkerhet
- Avancerad utveckling
- Dokumentation
- Testdriven utveckling
- CI/CD

Offererad konsult ska:
• Utföra/ha utfört minst två uppdrag liknande ovanstående efterfrågade tjänstleveranser där konsulten haft någon av följande roller:
- IT-arkitekt
- Lösningsarkitekt
- Infrastrukturarkitekt
- Systemutvecklare

Se bifogat dokument för mer information om ovan roller.

Uppdragsinformation
Beräknad starttid första december. Omfattning 80-100%.
Resor till och från DIGG:s kontor i Sundsvall och Stockholm inkluderas i angivet timpris.

Placerings-/stationeringsort för konsult är DIGG:s huvudkontor i Sundsvall.

Svar önskas senast 2020-09-29. Sista anbudsdatum är 2020-10-02.

Om ni har kandidat, presentera denna där ni tydligt beskrivit kravuppfyllnad och bedömt lägsta pris. Var noga att svara på frågorna, svara hur ni löser kraven inte bara ”konsulten har erfarenhet av…” utan: ”konsulten har erfarenhet av… på grund av genomförda uppdrag … tid… då man genomförde … och använde metoder…”. Säkerställ att konsulten är beredd att arbeta på plats.

Observera att om ert företag inte redan är godkänt som underleverantör på ramavtalet kan det ta extra tid för hantering och godkännande, vilket bör beaktas avseende svarstiden.


Är ni intresserad och har tillgänglig konsult som uppfyller kravbilden för uppdraget enligt bifogat upphandlingsdokument, vänligen återkom med underlag för avropssvar.
Analys
Infrastruktur
strategi
Devops
Säkerhet
Dokumentation
Workshop
Avtal
Lösningsarkitekt
IT-arkitektur
Location
Sundsvall, Västernorrlands län, Sweden
Duration
ASAP - Open