Stockholms län
IT & Telecom
This gig is no longer available.
Kunden söker en kravanalytiker som ska ansvara för kravkompetens och kravhantering genom att tillsammans med gruppen utmejsla verksamhetsidén till övergripande krav som ska bearbetas vidare steg för steg och i slutskedet landa hos utvecklingsteamen för utveckling. I kravarbetet ingår även externa kontakter med myndigheter och privata aktörer eftersom samverkan med andra aktörer är en viktig del.

Projektet söker en analytiker:
 • Med förmåga att fånga upp och omsätta verksamhetsbehov till features och user stories.
 • Har erfarenhet och kunskap om agil kravhantering.
 • Som ska kunna genomföra workshops och tillsammans med projektet analysera och dra slutsatser samt formulera kraven på de nya lösningarna.
 • Projekten arbetar utifrån tjänstedesignperspektivet och utifrån agilt arbetssätt. Det är därför viktigt att kravanalytikern är väl bevandrad inom båda dessa områden.
 • Personen kommer också att få jobba med att ta fram illustrationer i olika format samt layout av informationsmaterial.
 • Personen måste kunna planera och genomföra workshops inom sitt kompetensområde.
 • Rollen innebär en stor mängd kontaktytor inom Skatteverket och kräver en god förmåga att kunna interagera inom IT-avdelningen och verksamheten.
 • Den omfattar design av nyutvecklingsprojekt och förändringar i förvaltning.
Konsulten stöttar teamet med:
 • Planering och strategisk hantering av de i området ingående applikationerna i hela deras livscykel design, förvaltning och avveckling
 • Löpande arkitekturval gentemot befintlig målarkitekturen
 • Prioriteringar av insatser och problemlösning
 • Säkerställer att designlösningar är förenliga med krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och stödjer pågående digitalisering
Språkkunskaper:
Utmärkt svenska i tal och skrift.
Kompetens och erfarenheter som efterfrågas och ska innehas av kunsulten(ska-krav):
 • Minst 3 års erfarenhet från statlig verksamhet eller motsvarande organisation med en nyttjande verksamhetsorganisation om minst 2 000 medarbetare
 • Minst 3 års erfarenhet av agil kravhantering
 • Kunskap och erfarenhet av att arbeta agilt i tvärfunktionella team
 • Minst 5 års erfarenhet av arbete med kravhantering enligt agila metoder
 • Minst 8 års erfarenhet av kravhantering utifrån tjänstedesign
 • Erfarenhet av att hålla workshops
 • Minst 5 års erfarenhet av att kartlägga och beskriva verksamhetsprocesser och regler
 • Kunna kartlägga och beskriva features och userstories
 • Erfarenhet av att arbeta nära projektledaren och ansvara för kravhanteringen
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med begrepps- och informationsmodellering
 • Analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
 • Erfarenhet av förändringsledningTekniker och metodiker som används i uppdraget är:
 • Agila utvecklingsmetoder / JIRA.
 • Confluence
 • Sharepoint
 • Microsoft Officepaketet
Om uppdraget:
Uppdragsstart: 2021-01-01
Uppdragsslut : 2021-12-31
Uppdragsort: Solna - Stockholm
Omfattning: 100 %
Referensnummer: 1108


#corona
06 November 2020
Solna, Stockholms län, Sweden
01/01/2021 - 31/12/2021
IT & Telecom

Skills

Agila metoder Analys Förändringsledning Illustration jira Kravhantering Layout Microsoft Microsoft Office PPS SharePoint strategi Svenska Confluence Säkerhet Workshop Ledning Digitalisering Informationsmodellering