2st Systemutvecklare, nivå 3

IT & Telecom
Norrbottens län (allows remote work)
This gig is no longer available.

Vi söker 2st Systemutvecklare, nivå 3 till vår kund Tullverket i Luleå med möjlighet till distansarbete 2 dagar/veckan.
Uppdraget
Tullverket har behov av en systemutvecklare. Konsulten kommer att arbeta tillsammans med andra resurser i ett agilt leveransteam som ansvarar för utveckling och förvaltning av IT-stöd inom Tullverkets uppbördsverksamhet (tidigare kallat Effektiv handel). Arbetet kommer att innebära både backend- och frondendutveckling. Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.
Omfattning:
100%.

Placering:
Arbetet utförs på plats i Tullverkets lokaler i Luleå minst 3 dagar/vecka med möjlighet till arbete 2 dagar på distans.

Uppdragstid:
Avtalsstart är 2021-12-01 till och med 2022-12-31 med möjlighet till 3 förlängningar på 12 månader


Obligatoriska krav:
Konsulten ska uppfylla krav för rollen Systemutvecklare enligt nivå 3 (se bifogat).


Meriterande krav:
Dokumenterad erfarenhet av Angular v2 eller högre (med Type script)
Dokumenterad erfarenhet av Enterprise Java
Dokumenterad erfarenhet av Java Software
Dokumenterad erfarenhet av JBoss
Dokumenterad erfarenhet av Git
Dokumenterad erfarenhet av Jenkins

Svarstid och svarssätt:
Vänligen inkom med er intresseanmälan senast 2021-10-15 kl. 12 innehållande:
CV för föreslagen konsult där kravuppfyllnad tydligt framgår.
Översikt över uppfyllnad av bör-krav utvisande antal års erfarenhet.
Java
JBoss
Jenkins
Angular
Säkerhet
Backend
Avtal
Location
Luleå, Norrbottens län, Sweden
Duration
ASAP - Open