Elkraft- og elektroingeniører

Technology & Engineering
This assignment is no longer available.
Vi søker elkraft- og elektroingeniører innen fornybar energi, olje og gass
Har du ingeniørutdanning, BSc, MSc eller tilsvarende ønsker vi å få deg med på laget.
Dette er en spennende og unik mulighet til å være med på fremtidens energiutvikling, lokalt og nasjonalt. Vi har 6 posisjoner i Tromsø.
DL Electrical for post B- and C-study
DL for offshore elektrifiseringsprosjekt. Etter B-studie (gjennomførbarhet) og C-studie (konseptutvikling) faser. Ansvarlig for:
Designutvikling i relevante studie “Building Block's”
Input til MEL, MTO og anskaffelsesforberedelse, etter behov.
Innspill til utredningsrapport.
Senior Electrical Engineer
Minimum 3 års erfaren ingeniør
Relevant erfaring fra onshore/offshore industri eller kraftnett
Gode kunnskaper i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.
Senior Electrical Engineer
Pakkeansvarlig Ingeniør – Elektroteknikk
Utarbeidelse av rekvisisjoner og spesifikasjoner for anskaffelse av elektropakker og elektrisk utstyr inkl. leverandøroppfølging
Godkjenning av leverandørdokumentasjon og oppfølging av leveranse av utstyr.
Utarbeidelse av tegninger, spesifikasjoner og datablad.
Utarbeide arbeidspakker.
Estimering av kostnad og vekt.
Onshore/Offshore undersøkelse/FAT.
Levere resultater og møte kundenes forventninger.
Electrical Engineer
Bør ha erfaring med følgende:
Offshore PEM Input jobbkort MIPS TID FEBDOK (ikke et krav)
Bransjeerfaring / Tilstrekkelig kunnskap om strømforsyningssystemer.
Erfaring og kunnskap om relevante designregler, forskrifter og standarder.
FSE-sertifikat
Grunnleggende EX-kurs
Grunnleggende sikkerhetskurs inkl. HUET
Kjent til forskrifter og standarder Detaljert kunnskap om regler, forskrifter og standarder. Personlige egenskaper: Nøyaktig, fleksibel og organisert. Hands-on holdning
Junior Engineer Electrical Engineering
Systemutvikling og utarbeidelse av dokumentasjon for offshore installasjon.
Deltakelse i møter og gjennomganger i et flerfaglig miljø.
Utarbeidelse av rekvisisjoner og spesifikasjoner for anskaffelse av elektrisk utstyr inkludert leverandøroppfølging.
Utarbeidelse av tegninger, spesifikasjoner og datablad
Engineer elektro
Hovedsakelig varmesporing, men muligens andre oppgaver også
Levere resultater, møte kunde- og prosjektforventninger.
Forplikte seg til HSSE og kvalitet.
Designutvikling og detaljprosjektering innen strømforsyningsinstallasjoner og nettverk/strømelektrisk.
Utarbeide og oppdatere tekniske dokumenter, tegninger og registre.
Asbuilt dokumentasjon.
Utredning
 Tromsø, Nordland
Duration
ASAP - Open