Utbildare - Teknisk testare

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
About the Customer
Ett svenskt utbildningsföretag som dels undervisar ämnen inom IT. Skolan har drygt 13 000 elever och knappt 900 medarbetare.

About the Team
Teamet består utav konsulter som utbildar i olika ämnen.

Assignment description
"På den här utbildningen ligger fokus på kvalitetssäkring av programvara, webbplatser och IT-system så de blir bättre, snabbare och mer stabila att använda."'

Utbildningens grund är inom programmering för testautomatisering.

Målet med kursen är att eleverna ska kunna tillräckligt med programmering för att förstå vad utvecklarna gör. De kommer att ha koll på exakt vad beställaren vill ha, och kan tolka kraven i varje utvecklingssteg så att det inte uppstår några fel eller problem.
  • Som utbildare tar man fram sitt egna kursmaterial med stöttning från skolan.
  • Utbildningstimmar: 14h/v (helst 2 dagar på plats)
Must haves
- Som utbildare söker vi någon med bred bakgrund inom teknisk testning.
- Teknisk testning

Soft Values
Pedagogisk, intresse för lärande.
 
Testning
Programmering
Kvalitetssäkring
Testautomatisering
 Stockholm , Stockholms län
Duration
03/04/2023 - Open