Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Kravhanterare 6 år, till myndighet

IT & Telecom
Stockholms län
This gig is no longer available.
Från flera delar av PTS verksamhet har behovet av externa webbkartor lyfts. Syftet med dessa är att minska manuella steg i handläggningen på PTS och därigenom öka förmågan till korrekta bedömningar och analyser. PTS stöd i att kravbearbeta dessa behov och sammanställa dem för att därefter kunna planera ett genomförande.
PTS har en intern GIS-plattform som ligger på en containerlösning på Linux och använder Hajk som webkarta. Det finns behov av att aktörer utanför myndigheten ska kunna logga in, ha ett mellanlager där de kan spara koordinater och kartlager för att sedan skicka in till PTS GIS-organisation.
Utöver detta ska ett projekt startas i vilket såväl ett handläggningsflöde (i befintligt CRM) och e-tjänster ska utvecklas som också behöver stöd av en kravanalytiker. En förstudie är gjord men behoven behöver bearbetas vidare. Båda dessa insatser kommer att projektledas av samma projektledare på PTS varför vi ser att arbetet kan utföras parallellt av en och samma person
2022-10 – utfört uppdrag (400h) + option: 100h

• Arbetat minst 6 år som konsult inom rollen som kravanalytiker
• Tala och skriva svenska flytande.
• Inneha utbildning med examen på universitets/högskole/yrkeshögskolenivå eller
motsvarande, om utbildning saknas ska konsulten arbetat minst 8 år inom rollen.
• Inneha giltig IREB certifiering eller likvärdigt.
• Genomgått relevanta kurser inom området, inneha relevanta certifikat samt en hög
och aktuell kompetens inom området, kunna leda grupper och arbeta självständigt.
• Ha gått minst tre olika kurser inom kompetensområdet
Analys
CRM
Linux
Svenska
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
ASAP - 03/02/2023