Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Strategisk process- och uppdragsledning inom spårväg

Building & Construction
Uppsala län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Konsulten ska säkerställa att levererat uppdrag utförs och dokumenteras i enlighet med detta kontrakt och för projektets bästa samt att uppdraget utförs i en kvalitets-mässigt hög nivå med kontroll/uppföljning/styrning avseende kvalitet och tid.
Uppdraget omfattar strategiskt beställarstöd processledning och uppdragsledning för att kartlägga nuläge, planlägga och genomföra arbetet med att utveckla samverkan för Uppsala spårvägar.
Det omfattar även olika faser såsom kartläggning av potentiella, förbättring- och ut-vecklingsområden för att genomlysa samtliga delar av spårvägsprojekt som berör Region Uppsala. Utöver detta, omfattar även uppdraget om att ta fram genomförandeplan, samverkansmodell samt konflikthanteringsmodell för spårvägsprojektet mellan Region Uppsala och Uppsala Kommun.
Målet med uppdraget är att skapa mer kostnadseffektivitet för att säkerställa goda för-utsättningar för Beställaren och Uppsala Kommun, där styrning och planering klargörs samt förutsättningarna för samverkan mellan parterna i spårvägsprojektet.
Konsulten ska agera som beställarsstöd och som implementeringsstöd för att uppnå ovan mål. Konsulten ska även anpassa formen efter de åtgärder som identifieras i pro-jektet som kan anses vara lämpliga för att kunna gå vidare till nästa fas.
Uppdragsledare för uppdraget. Personen ska ha utfört minst:
Två (2) likvärdigt uppdrag (Strategiskt beställarstöd processledning och uppdragsledning för att kartlägga nuläge, planlägga och genomföra arbetet med att utveckla samverkan mellan Region och Kommun), för en entreprenad gällande spårväg eller motsvarande.
Samtliga personer (konsulter) som ska utföra tjänster i uppdraget ska ha er-forderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap i svenska för sina arbetsuppgifter.
strategi
Ledning
PPS
Svenska
Location
Uppsala, Uppsala län, Sweden
Duration
04/07/2022 - 04/07/2023