Systemutvecklare fullstack .NET/Java nivå 4

IT & Telekom
Detta uppdrag är inte längre tillgängligt.
Uppdraget:
Domstolsverket har i uppgift att förvalta och utveckla verksamhetsstödjande system till Sveriges domstolar. Vi står inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten.
Till ett av våra agila utvecklingsteam som ansvarar för ett par olika verksamhetsstöd behöver vi förstärka med en konsult med erfarenhet inom fullstack webbutveckling och som gärna stödjer och coachar sina teamkollegor.
Teamet som idag består av 4 utvecklare, kravanalytiker, testare, verksamhetsutvecklare och teamledare ansvarar för produkter som är byggda med .NET och Java, så konsulten behöver känna sig trygg med att röra sig mellan språk och plattformar.
Teamet vidareutvecklar och förvaltar ett verksamhetsstöd för administration av nämndemän. Systemet byggs i Microsoft .NET-plattform, Microsoft Visual Studio och C# som programmeringsspråk.
Teamet vidareutvecklar och förvaltar även ett antal lösningar som är byggda med Java EE, REST och Angular:
 • SOUL – sök- och utlämnandeapplikation för E-arkivet
 • Miljöboken
 • Delkomponenter i målhanteringsstödet Vera
 • Anslutning av Vera till E-arkiv
In- och uppspelning av ljud och video
Utvecklingen bedrivs i en modern miljö med inriktning mot DevOps. Som utvecklare kodar du både backend och frontend. Du testar även din egen kod både med enhetstester, integrationstester och genom att köra systemet manuellt. För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence. Teamet hanterar sina egna miljöer, så konsulten kommer att få bidra i detta arbete.
SKA-krav
 • Fullstack webbutvecklare
 • C# .NET
 • Entity Framework och MVC
 • Javascript
 • SQL
 • Har flerårig erfarenhet (normalt efter 9-12 år) från komplexa uppdrag inom aktuellt område, och har genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
 • Erfarenhet av att införa och arbeta med designmönster och systemarkitektur utifrån best practice
 • Erfarenhet att jobba med egenutvecklade system
 • Erfarenhet av att arbete i scrum team och av testdriven utveckling
 • Hög samarbetsförmåga, kommunikativ, ansvarstagande och god problemlösningsförmåga
 • Flytande svenska i tal och skrift
BÖR-krav
 • Java EE och Java 11+
 • Typescript
 • Kunskap om Telerik / Kendo
 • Team Foundation Server
 • Versionshantering GIT
 • Erfarenhet av att agera handledare eller mentor
 • Erfarenhet av längre uppdrag i större organisation
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Jönköping, Möjlighet finns att efter en inledande period eventuellt arbeta 1-2 dagar i veckan på distans
Avtalstid: 2023-08-14 - 2023-12-31

Svarstid och svarssätt:
Vi ser fram emot din intresseanmälan senast 2023-05-29 innehållande:
 • CV
 • Referens
 • Översikt över kravuppfyllnad ska-krav ja/nej samt översikt över uppfyllnad av bör-krav
 • Önskat timpris
Java
.NET
Scrum
Git
Jira
REST
System Architecture
TDD
Entity Framework
Microsoft Visual
Model–view–controller
Webbutveckling
Microsoft Visual Studio
Devops
Typescript
Svenska
Programmering
Team foundation server
Confluence
SQL
Foundation
C#
Angular
Javascript
 Jönköping, Jönköpings län
Period
2023-08-14 - 2023-12-31