CSN avropar en Testare

IT & Telecom
Västernorrlands län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Uppdrag
CSN har behov av att stärka kompetensen med en Testare till pågående projekt för hemutrustningslån. Konsulten ska vara specialiserad på funktionella, icke funktionella och tekniska/automatiserade tester inom systemutveckling.

Uppdraget innebär att arbeta med felsökning och analys i komplexa produktionslika testmiljöer, tester mot icke funktionella krav och funktionella krav samt automatiserade tester. Uppdraget innebär också att praktisk arbeta med framtagande av testfall och underhåll av testdata tillsammans med andra testare. Ett agilt arbetssätt, Scrum/ Kanban kommer att tillämpas.

Uppdraget kan komma att innebära kompetensöverföring till egen personal.

Ska-krav
 • ha erfarenhet av att arbetat som Testare inom systemutveckling med felsökning och analys i komplexa produktionslika testmiljöer i minst 8 år,
 • ha erfarenhet av att arbetat med test av .Net applikationer,
 • ha erfarenhet av att arbetat som Testare i minst 6 år under de senaste 8 åren,
 • ha erfarenhet av att arbetat med Microsoft SQL Server Management Studio under de senaste 2 åren,
 • ha erfarenhet av att arbetat med utforskande tester,
 • ha erfarenhet av att arbetat med testautomatisering,
 • ha erfarenhet av att arbetat med funktionell och icke funktionell test,
 • ha grundläggande kunskap i C++,
 • ha erfarenhet av att arbetat med test i Unix miljö,
 • ha erfarenhet av att arbetat med test av reskontrasystem,
 • kunna tala och skriva flytande svenska.

Bör-krav
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med test i ett agilt team.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat som Testledare.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med manuella tester.
 • Konsulten bör i samband med testarbete ha arbetat med felsökning och analys i DB2 databaser.
 • Konsulten bör vara certifierad Scrum Master.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med test och felsökning i komplexa testmiljöer där IBM/BPM ingått.
Omfattning:
1 resurs 100 %

Avtalstid:
2022-01-01 – 2022-06-30 med möjlighet till förlängning till och med 2022-12-31.

Placeringsort:
Konsulten ska vara på plats på CSN HK i Sundsvall, distansarbete kan medges på mindre tid vid vissa tillfällen i samråd med uppdragsgivaren.

Svarstid och svarssätt:
Vi ser fram emot er intresseanmälan senast 2021-10-14 kl. 12 innehållande:
CV för föreslagen konsult
Referensuppdrag
Översikt över kravuppfyllnad ska-krav ja/nej samt översikt över uppfyllnad av bör-krav
Information om när konsulten är tillgänglig ifrån
.NET
Sql Server
SQL
C++
Scrum
Analys
Databaser
DB2
IBM
Kanban
Management
Microsoft SQL Server
Systemutveckling
Test
Unix
Upphandling
Svenska
Scrum master
Produktion
Avtal
Testautomatisering
Location
Sundsvall, Västernorrlands län, Sweden
Duration
01/01/2022 - 30/06/2022