Testare med utvecklarinriktning

IT & Telecom
This assignment is no longer available.
Bakgrund/uppdragets art
Digg har behov av en Testare med utvecklarinriktning och söker en konsult för att resurs förstärka Diggs befintliga utvecklingsteam.

DIGG ansvarar för infrastruktur och tjänster som ska användas av många olika offentliga aktörer.
Och söker en(1) konsult som ska förstärka inom IT-avdelningen och ingå i ett av våra utvecklingsteam.
I första hand är det till det befintliga utvecklingsteamet för Digital Post som förstärkningen är aktuell. Teamet jobbar framförallt med att ta fram och lansera Min Myndighetspost 2(MiMy2).
DIGG har även ett flertal andra tjänster (e-Delivery, Single Digital Gateway, Digital Identitet och SDK etc.) med tillhörande utvecklingsteam som på sikt kan behöva förstärkas inom test beroende på hur prioritering sker mellan olika behov.

Vi söker en testare som är van att skriva kod. Fokus för konsulten kommer att vara att skapa automatiserade tester för frontend och backend.

Även arbete med manuell testning kan förekomma.
Teamen kör sprintar med förfining, planering, demo och retrospektiv.

Ska-krav
Nedan finner leverantören de ska-krav för uppdraget som denna ska uppfylla.
Konsulten ska uppfylla minst kompetens nivå 3 enligt nedan.
Kompetensnivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
Erfarenhet – arbetat 4–8 år inom aktuell roll, är förebild för andra Konsulter på lägre nivå
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt
Kompetenskrav - Testare med utvecklarinriktning
Offererad konsult ska uppfylla nedanstående krav.
Konsulten ska uppfylla följande:
a) ha erfarenhet av att genomföra tester, både manuella och automatiserade, minst 3 år
b) ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Java
c) ha erfarenhet av att utveckla automatiska tester i Javascript
d) ha erfarenhet av att skapa automatiserade testfall
e) ha erfarenhet av testramverk
f) ha erfarenhet av att översätta krav till användarfall och testfall
g) ha erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer

Generellt
Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 
Konsulten bör uppfylla nedanstående krav:
i) ha erfarenhet av Quarkus eller spring-ramverk
j) ha erfarenhet av Open shift
h) ha erfarenhet av Kubernetes

Omfattning
Uppdraget uppskattas till en (1) konsult på 100% under avtalstiden.
 
Avtalstid
Avropsavtalet gäller från och med 2024-08-19 till och med 2025-08-18 med
möjlighet till två (2) förlängningar á 6 månader. Som längst kan avtalet löpa till och med 2026-08-18. 
Digg har rätt att utnyttja en option om att förlänga avropade uppdrag upp till 50 % av efterfrågat uppdrag, under förutsättning att ramavtalstiden inte överskrids med mer än sex månader.

Stationeringsort
Stationeringsort Sundsvall med krav på minst en dags närvaro på kontoret varje vecka (men gärna mer).
Konsulten ska vara beredd att deltaga vid fysiska möten både i Sundsvall och i Stockholm när verksamheten så kräver, t.ex. den första tiden av uppdraget.
Inga rese- eller hotellkostnader till stationeringsorten ersätts detsamma gäller för traktaments- eller restidskostnader.
Java
C
Kubernetes
OpenShift
Quarkus
Manual testing
Test case
Gateway
Javascript
 Sundsvall, Västernorrlands län
Duration
19/08/2024 - 18/08/2025