Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Systemutvecklare Prisma Portal för långt uppdrag till kund i Stockholm

IT & Telecom
Stockholms län (allows remote work)
This gig is no longer available.
Roll: Systemutvecklare Prisma Portal, nivå 3
Placering: På plats i Vetenskapsrådets lokaler och vid överenskomna tillfällen på distans.
Konsulten ska finnas tillgänglig senast: 2022-09-12.
Omfattning: 100% av heltidstjänst.
Uppdraget beräknas avslutas: 2024-02-01.

Uppdragsbeskrivning:
Konsulten kommer att arbeta med vidareutveckling och underhåll av kundens applikation Prisma Portal samt integration med andra system. Prisma Portal förvaltas av avdelningen Forskningsfinansiering hos kund. Prisma Portal stödjer verksamheten för forskningsfinansiering genom systemstöd för processerna utlysning, ansökan, granskning, beslut, bidrag och återrapportering.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå i att:
• skapa och anpassa komponenter i Prismas Portal
• felsöka och buggrätta
• fånga användares/beställares krav/önskemål och översätta till funktionsbeskrivningar
• arbeta med ett agilt arbetssätt och delta i teamets möten
• planera i samarbete med Prismas förvaltningsledare
• göra egna tidsuppskattningar
• skapa och hantera ärenden i ärendehanteringssystemen
• dokumentera utvecklingsarbetet löpande
• skriva förvaltningsbar kod
• planera, förbereda och förbereda för driftsättningar
• delta i behovsutredningar

Konsult ska - ha erfarenhet av arbete inom följande kompetensområden:
- .Net C#/Core
- HTML5/CSS3
- JavaScript
- Transact-SQL
- SQL-Server
- GIT

Konsult bör - ha minst 1 års erfarenhet av följande kompetensområden:
- Angular
- Datawarehouse
- IIS
- Azure DevOps

Konsult ska:
- ha en akademisk examen eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig
- ha minst 5 års erfarenhet av utveckling av webbportaler
- ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga
- ha vara van vid att presentera resultat i både tal och skrift
- kunna prioritera bland olika arbetsuppgifter, arbeta strukturerat, vara noggrann och ha en god känsla för service
- kunna behärska både svenska och engelska, i tal och skrift.

Har ni konsult som passar för uppdraget, så ser vi fram emot ert svar.
Samtliga ska-krav ska vara uppfyllda och som bevis ska konsultens CV (på svenska) som verifierar kraven bifogas. Kunden kommer att intervjua offererad konsult i syfte att verifiera konsultens uppgifter.
C#
.NET
Javascript
SQL
CSS
HTML
CSS3
HTML5
iis
Integration
PPS
T-SQL
Kommunikation
Azure
Devops
Svenska
Finans
Utredning
Drift
core
GIT
Angular
Datawarehouse
Azure DevOps
Location
Stockholm, Stockholms län, Sweden
Duration
12/09/2022 - 01/02/2024