Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Softronic AB

201 - 500 employees
Sweden

Ramavtal tecknas mellan Softronic och SKL

8 years ago
Ramavtalet gäller sex olika kompetensområden och Softronic erhöll tilldelning i alla kompetensområden. Avtalet gäller i två år med möjlig förlängning om ett plus ett år. Vd Anders Eriksson säger ”Softronic har under många år levererat tjänster till Sveriges kommuner och landsting. Vi är glada och stolta över att erhålla tilldelning och för möjligheten att fortsätta leverera våra tjänster.” För mer information kontakta: Anders Eriksson, VD, Softronic AB (Publ) Tel. 08-51 90 90 00