House of Agile

5 - 10 employees
NO923543740
Norway

Bringing agile to the business

House of Agile ønsker å lukke gapet mellom nye agile arbeidsformer og tradisjonelle kontrollstyrte arbeidsformer. Agile og «The Agile Manifesto» får stadig større nedslagsfelt, og blir stadig mer populært. Men har enda ikke klart å åpne den agile verden for toppledelsen. Der er fremdeles en problemstilling at C-level ønsker svar på hva de får, når, og hvor mye det vil koste. I House of Agile fokuserer vi på hvordan skape trygghet for leveransekontroll, tidskontroll og kostnadskontroll, selv med en smidig og brukerorientert arbeidsform som aksepterer endringer fortløpende. I House of Agile kurser og coacher vi C-Level, Prosjekteiere og Prosjektledere i hvordan de skal sette opp prosjektene, styre prosjektene og forstå prosjektene, slik at de leverer ønsket effekt tidlig og kontinuerlig. Våre konsulenter hjelper til med å sette opp prosjektene så de blir visuelle, samlokaliserte og selvgående samtidig som de styres med fokus på effekt og resultater. Vi tar gjerne på oss lengre oppdrag for ledelse og gjennomføring av prosjekter, produktutviklingsprosesser, endringsprosesser og innføring av smidig metodikk i organisasjonen.
No available consultants at the moment

Locations

Oslo

Competence areas

Management & Strategy
5 - 10 employees
|
Norway
|
NO923543740

Want to know more?

Log in to see contact information and a lot more!