Per Wennman

1 employee SE571125XXXX01 Sweden
Vi hjälper dig så att ditt nästa digitaliseringsprojekt bli framgångsrikt!
Gör ditt nästa digitaliseringsprojekt för verksamheten till en uppskattad och väl förankrad lösning, inom tidplan och budget med agil metodik. Samarbeta med en erfaren och pålitlig konsult, och låt oss göra fantastiska saker tillsammans!

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.