Biso Aktiebolag

2 - 10 employees SE556828760001 Sweden
We deliver savings
Vi arbetar med att sänka era kostnader och förbättra ert inköpsarbete.

- Upphandling av nya tjänster och produkter
- Förhandling med nuvarande leverantörer för bättre priser
- Jämförelse med vad andra kunder betalar
- Kategoristyrning
- Offentlig upphandling
- Inköpsuppdrag

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.