Flowbic AB

2 - 10 employees SE559241680301 Sweden
Digitala helhetslösningar
Vi utvecklar och förbättrar IT-system, plattformar och applikationer. Vi arbetar för att leverera lösningar och applikationer som använder den senaste tekniken i både frontend- och backend-utveckling. Vår specialitet är att utveckla dynamiska webbapplikationer som enkelt skalas upp i storlek.

Skills

APIs
CSS
Django
Express
Flutter
HTML
Javascript
Node.js
Python
React
REST
Vue.js
Show more

Roles

Webbutvecklare
Fullstack Utvecklare
Fullstackutvecklare
Fullstack-utvecklare

Locations

392 46 Kalmar

Competence areas

IT & Telecom

Want to know more?

Login to get full info!
Already have an account? Login here.